Smartengeld

Deze blog gaat over het onderwerp smartengeld. Een zeer casuïstisch leerstuk waar veel over te zeggen valt. Ieder geval, ieder ongeluk is namelijk anders. We zullen bespreken wat smartengeld precies is en hoe de omvang ervan wordt berekend.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de door u opgelopen immateriële schade. Hierbij kan gedacht worden aan leed, pijn, gederfde levensvreugde en psychische schade als gevolg van het ongeval. U heeft recht op smartengeld wanneer u door toedoen van iemand anders letselschade oploopt. De aard van het nadeel brengt mee dat de gebruikelijke doelstelling van het schadevergoedingsrecht, namelijk het goedmaken van de schade, slechts op tamelijk gebrekkige wijze kan worden verwezenlijkt. De schade kan als zodanig niet goed in geld worden uitgedrukt en laat zich ook niet concreet met geld herstellen. De waarde van het leven van een mens kan immers niet in geld worden uitgedrukt. 

Smartengeld heeft niet alleen een compensatiefunctie, maar ook die van genoegdoening en erkenning. Je moet als slachtoffer in de positie worden gebracht waarin je zou verkeren zonder het schadeveroorzakende feit.

Daarnaast kunnen, sinds 2019, ook nabestaanden en familieleden smartengeld claimen. Dit is de affectieschade. Affectieschade is het leed en de pijn die iemand ervaart wanneer een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de relatie die de nabestaande of naaste heeft tot het slachtoffer. Daarnaast kennen we ook de shockschade. Met vergoeding van shockschade wordt de schadevergoeding aangeduid, waarop iemand recht kan hebben, als hij of zij een ongeval heeft waargenomen, of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen ervan. Hiervoor hoef je zelf dus niet gewond te raken. 

Hoogte van het smartengeld

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • De aard en ernst van het door u opgelopen letsel

  • Je leeftijd

  • De duur van het herstel van eventuele littekens of lichamelijke beperkingen

  • De invloed van het letsel op uw werk, studie, relaties of vrije tijd. 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Bij de begroting van je schadevergoeding zal rekening worden gehouden met schadevergoedingen die in gelijke gevallen zijn toegekend. In de praktijk blijkt dit vrij lastig te zijn, vanwege de casuïstische aard van ieder ongeval. Andere ongevallen en bepaalde factoren die zich daarbij hebben voorgedaan kunnen wel een richtlijn zijn voor een ander ongeval.

Is aansprakelijk gesteld.

Conclusie

De kantonrechter bepaalt dat verweerster aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval van 13 december 2014, veroordeelt verweerster tot betaling van de kosten van het deelgeschil aan verzoekster en wijst hetgeen meer of anders is verzocht af.

Wij helpen u verder.

Vragen

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids– en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40