Aansprakelijkheid van de dierenbezitter: hoe zit het juridisch?

Home > Nieuws > Aansprakelijkheid van de dierenbezitter: hoe zit het juridisch?

Aansprakelijkheid van de dierenbezitter: hoe zit het juridisch?

De eigenaar van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, indien deze is veroorzaakt door een ‘eigen gedraging’ van het dier. Indien het onberekenbare gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier zich verwezenlijkt, dient de schade te worden toegerekend aan de bezitter, ongeacht of hij hieraan schuld heeft. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd: de aansprakelijkheid komt voor risico van de bezitter.

Voor toepasselijkheid van artikel 6:179 BW is vereist, dat de schade is veroorzaakt door een eigen gedraging van het dier en het dier dus niet handelt als instrument van de persoon die hem leidt of berijdt. Als er geen sprake is van een eigen gedraging, bijvoorbeeld omdat het dier handelt als instrument van de begeleider (bijvoorbeeld de politiehond), dan staat geen beroep op artikel 6:179 BW open, maar zal een benadeelde zich op andere regelgeving moeten beroepen, bijvoorbeeld artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad.

Bewijsplicht

De benadeelde die zich op artikel 6:179 BW beroept, zal moeten bewijzen dat de schade is aangericht door het dier, zowel dat het gaat om een eigen gedraging van het dier als het causale verband tussen die eigen gedraging en de schade. Om tot erkenning van aansprakelijkheid en het regelen van de schade te komen, is het niet noodzakelijk dat het gaat om een fysiek treffen tussen het dier en de benadeelde. Als voorbeeld kan worden genoemd de automobilist die voor een losgebroken dier moet uitwijken, met schade tot gevolg.

Tenzij-clausule

Artikel 6:179 BW bevat een ‘tenzij-clausule’, waaruit volgt dat aansprakelijkheid voor de gedraging van het dier ontbreekt indien de bezitter, wanneer hij de schadeveroorzakende gedraging van het dier wel in zijn macht zou hebben gehad, op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) de aansprakelijkheid zou hebben ontbroken. Hierbij kan worden gedacht aan het bestaan van een rechtvaardigingsgrond voor het schadeveroorzakende gedrag van het dier.

Samenvatting

Indien de bezitter de controle over de gedragingen van zijn dier verliest, waardoor de eigen energie van het dier met het daarin schuilende onberekenbare gevaar de ruimte krijgt, kan dit leiden tot schade. De bezitter die geen beroep kan doen op de ‘tenzij-formule’ uit artikel 6:179 BW zal in dat geval op basis van dit artikel voor de daaruit voortvloeiende (letsel)schade aansprakelijk zijn.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van diereneigenaren, of wilt u uw letselschadezaak voor advies aan ons voorleggen? De specialisten van Trias Legal staan voor u klaar! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40