Letselschade buitenland

Letselschade in het buitenland opgelopen?

U bent lekker op vakantie of op zakenreis en raakt betrokken bij een ongeval. Heel vervelend en bovendien zijn dit situaties waarbij u te maken krijgt met de regelgeving van een ander land. Helaas komt er ook bij letselschade in het buitenland een hoop regelwerk op u af. En daarbij loopt u al gauw tegen de vraag aan welke wetgeving geldt: zijn de regels van het land waar u zich bevindt bindend of is het Nederlandse recht van kracht bij letselschade buitenland? De specialisten bij Trias Legal helpen u graag met deze en andere vraagstukken als u betrokken bent bij een ongeval in het buiteland.

Wie is aansprakelijk bij letselschade in het buitenland?

Belangrijke vragen bij een ongeluk zijn uiteraard welke procedures u moet volgen en wie aansprakelijk is als u letselschade in het buitenland oploopt. Het antwoord hierop is dat u zich dient te houden aan de geldende voorschriften van het land waar u de verwondingen heeft opgelopen. Toch mag niet zomaar gesteld worden dat dit altijd zo is. Er zijn namelijk verdragen die stellen dat het recht van het land van herkomst van de gedupeerde van kracht is. Dit moet per situatie bekeken worden.

Het is dus allereerst zaak om erachter te komen welk recht van toepassing is, zodat u vervolgens de hulp kunt inroepen van iemand die gespecialiseerd is in het recht van het betreffende land. Hiervoor kunt u zich richten tot een specialist in het land waar het ongeval plaatsvond, maar het is eveneens mogelijk om contact te zoeken met een Nederlands letselschadebureau, zoals Trias Legal. We geven u graag antwoord op de vragen wie aansprakelijk is en welke schadekosten u mag declareren.

Is er sprake van een verkeersongeval en zijn de twee gemotoriseerde voertuigen afkomstig uit hetzelfde land? Dan moet u zich aan de regels houden van het land waar u zich tijdens het ongeluk bevindt. Tegelijkertijd is het voor wat betreft de vergoeding van de letselschade zo dat u de richtlijnen moet volgen van het land waar u en de tegenpartij vandaan komen.

Wanneer kunt u de reisorganisatie aansprakelijk stellen?

Bij letselschade in het buitenland zijn er gevallen waarin u de schade mag verhalen op de Nederlandse reisorganisatie als u via hen op reis gaat. Hoe dit komt? Omdat de Nederlandse wet stelt dat de reisorganisatie de plicht heeft om de reisovereenkomst na te leven, waarbij ze de verwachtingen van de reiziger in acht moeten nemen.

Aangezien u niet met de verwachting op reis gaat om letselschade in het buitenland op te lopen, blijft de reisorganisatie strikt genomen in gebreke, omdat zij niet uw verwachtingen kunnen waarmaken. Het gevolg is dat u de reisorganisatie aansprakelijk mag stellen voor de schade die u heeft opgelopen.

De reisorganisatie draagt een grote verantwoordelijkheid

Daarnaast geldt dat de reisorganisatie ook verantwoordelijk is voor andere personen die ze aangesteld hebben voor activiteiten die samenhangen met de uitvoering van de reisovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De busmaatschappij die u naar het hotel brengt als u op uw vakantiebestemming bent aangekomen.
  • Als u verwondingen oploopt op een excursie die valt onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisatie.

Overigens is de reisorganisatie is niet altijd aansprakelijk

Nu is het natuurlijk zo dat u de reisorganisatie niet zomaar voor alle schade kunt laten opdraaien. Als u slachtoffer bent van een ongeval dat veroorzaakt is door een persoon of organisatie die niet hoort bij de reisorganisatie, draagt u zelf verantwoording voor de schade die ontstaan is. Ook als de reisorganisatie niets had kunnen doen om het letsel te voorkomen, zijn ze niet verantwoordelijk. Tot slot is de reisorganisatie evenmin aansprakelijk als u zelf schuldig bent aan het veroorzaken van de letselschade in het buitenland.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Reisverzekering en letselschade in het buitenland

Het hebben van een reisverzekering biedt meerdere voordelen als u te maken krijgt met letselschade in het buitenland. U denkt er liever niet aan, maar u kunt bijvoorbeeld in een ziekenhuis terechtkomen als u in een ander land bent. Met een reisverzekering voorkomt u dat u zelf alle ziektekosten moet betalen.

Het principe van een reisverzekering is dat het uitgaat van de Nederlandse rechtsregels. Voor wat betreft de uitkering van een vergoeding zal de maatschappij de situatie eveneens volgens de Nederlandse wetgeving beoordelen. Hierbij maakt het niet uit in welk land u het letsel heeft opgelopen. Het is wel belangrijk om te bekijken wat de dekking van de verzekering is.

Schade Inzittenden Verzekering

Ook een schadeverzekering inzittenden, oftewel een SVI-polis, is het vermelden waard. Als u namelijk betrokken raakt bij een verkeersongeval en u heeft deze verzekering afgesloten, dan wordt de schade van zowel de bestuurder als de passagiers vergoed door de verzekeraar.

De verzekering dekt allerlei kosten, waaronder reis- en parkeerkosten als u naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum moet, maar ook de uitgaven voor klussen in en om het huis die u moet uitbesteden, omdat u ze niet meer zelf kunt uitvoeren.

Advies bij letselschade buitenland

Volgens Europese richtlijnen is het zo dat als u letselschade in het buitenland oploopt bij een verkeersongeval waarbij de andere partij aansprakelijk is, u de beoordeling van de letselschade aan Nederland mag overlaten. U kunt dan bijvoorbeeld in Nederland een keuringsarts bezoeken.

Bent u betrokken geraakt bij letselschade in het buitenland, dan is dat altijd een lastige kwestie, aangezien er in het buitenland andere richtlijnen en wetten gelden en niet altijd duidelijk is welke wetgeving u moet aanhouden. Kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan zeker contact met ons op via 010-600 3380 of stuur ons een mail via info@triaslegal.nl.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40