Letselschadevergoeding

Home > Letselschadevergoeding

Letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding is een compensatie voor de geleden schade en verlies na een ongeval of verwonding. Bent u betrokken bij een ongeval en heeft u daarbij verwondingen opgelopen? Dan krijgt u in de meeste gevallen te maken met onvoorziene kosten. Het is daarom begrijpelijk dat u de kosten graag wilt verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Bij Trias Legal geven we antwoord op de vragen ‘op welke schadevergoeding kan ik rekenen?’ en ‘hoe kan ik de letselschade vergoeding het beste claimen?’. Ons letselschadebureau is in Rotterdam gevestigd, maar we zijn actief door heel Nederland.

Wat is een schadevergoeding bij letselschade?

Een schadevergoeding is een vergoeding voor de gemaakte kosten die zijn ontstaan door de betrokkenheid bij een ongeluk. U heeft alleen recht op een schadevergoeding als de andere partij aansprakelijk is voor het ongeluk. Voorbeelden van kosten zijn de parkeerkosten bij het ziekenhuis, een nieuwe bril (omdat de oude kapot gegaan is tijdens het ongeluk), medicijnen bij de apotheek, de eigen bijdrage, kosten rondom aanpassingen in het huis en huishoudelijke hulp.

Als het aankomt op een schadevergoeding bij letselschade, dan is het vaak het geval dat mensen bepaalde kosten over het hoofd zien. Denk hierbij aan extra printerkosten, omdat er meer geprint moet worden, extra oppas voor de kinderen, omdat u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt en extra verwarmingskosten. Het is dus belangrijk dat u goed bijhoudt met welke extra kosten u te maken krijgt.

Er dient een aansprakelijke partij te zijn

Voordat we de letselschadevergoedingsprocedure kunnen starten, is het belangrijk dat de veroorzaker van het ongeluk zijn aansprakelijkheid erkent of door de rechter aansprakelijk wordt gesteld. Als iemand aansprakelijk is, betekent dat niet direct dat die persoon volledig aansprakelijk is voor de schade.

Bent u bijvoorbeeld betrokken bij een aanrijding, omdat de tegenpartij door rood reed, maar droeg u zelf geen gordel? Dan is het aannemelijk dat er minder schade zou zijn als u wel uw gordel droeg. In dat geval zijn beide partijen aansprakelijk voor de schade. De onderlinge verdeling verschilt per situatie.

Hoe wordt uw letselschadevergoeding vastgesteld?

Het vaststellen van de letselschadevergoeding is niet altijd even eenvoudig. Zoals gezegd komt het vaak voor dat bepaalde kosten vergeten worden. Daarnaast is de letselschadevergoeding onder te verdelen in een materiële schadevergoeding en een immateriële schadevergoeding. Het verschil tussen beide leggen we u graag uit.

Schadevergoeding voor materiële schade

Materiële schade bestaat uit kosten die u niet gemaakt had wanneer u niet bij het ongeluk betrokken was geraakt en zijn gemakkelijk in geld uit te drukken. Voorbeelden van deze kosten zijn:

 • Onvergoede kosten voor een fysiotherapeut
 • Het eigen risico van de zorgverzekering
 • Kosten voor hulp in de huishouding
 • Extra kosten voor aanpassingen voor een vakantie
 • Reiskosten van en naar het ziekenhuis
 • Inkomensverlies als gevolg van (tijdelijke of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • Kleding en toebehoren die bij het ongeval zijn beschadigd
 • Vergoeding voor een misgelopen carrière
 • Extra kosten rondom uw studie door studievertraging
 • Kosten voor het inschakelen van rechtshulp
 • Kosten rondom verschillende abonnementen waar u geen gebruik van kunt maken

Alle extra gemaakte (en in de toekomst te maken) kosten mag u als schade opgeven.

Schadevergoeding voor immateriële schade

Een andere soort vergoeding is de immateriële schadevergoeding. Dit is een vergoeding voor de geleden schade die niet gemakkelijk in geld uit te drukken is, zoals emotionele en geestelijke schade. Een andere naam voor deze schade is smartengeld. Smartengeld is dus de financiële compensatie voor het leed, de pijn en het verdriet dat is ontstaan na het ongeval. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Het verdriet door zichtbare littekens na het ongeval
 • De ontstane angstgevoelens na bijvoorbeeld een auto ongeluk
 • De fysieke pijn na één of meerdere operatie(s)
 • Het verdriet, omdat u uw hobby of sport niet meer kunt uitoefenen
 • De pijn tijdens uw revalidatie
 • Het verdriet, omdat u door het ongeluk bijvoorbeeld nooit meer zult lopen

Om te bepalen hoe hoog het bedrag van de immateriële schade is, wordt er in de meeste gevallen gekeken naar eerdere, vergelijkbare zaken. De daarbij toegewezen bedragen worden gebruikt als referentie. Daarom kan een letselschadejurist in de meeste gevallen een goede schatting geven van de te ontvangen schadevergoeding.

Helaas valt de hoogte van het bedrag bij immateriële schade vaak tegen. De bedragen die in het buitenland uitgekeerd worden zijn dan in Nederland ook niet aan de orde.

 
 

Direct contact met Trias Legal

advocaat

?

Bel ons en wij helpen u verder: +31 (0)10 – 302 3928

Voorbeelden van letselschade bedragen

De uit te keren letselschade is afhankelijk van de ernst van het letsel en de aard ervan. De vergoedingen zijn in verschillende categorieën in te delen.

€ 76.000,- tot € 250.000,-

Bij deze bedragen gaat het om uiterst zwaar letsel. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld zware brandwonden, verlammingsverschijnselen, een dwarslaesie of verlies van communicatievermogen.

€ 43.000,- tot € 76.000,-

Voor letsel, zoals een hoge dwarslaesie, totale blindheid, verlies van functies van ledenmaten, brandwonden en geestelijke stoornissen kan een bedrag tussen de € 40.000,- en € 75.000,- worden uitgereikt.

€ 21.000,- tot € 43.000,-

Bij verlies van uw reuk- of smaakvermogen, een langdurige coma of geestelijke instabiliteit heeft u vaak recht op een vergoeding tussen de € 30.000,- en € 45.000,-.

€ 9.000,- tot € 21.000,-

Bedragen tussen de € 9.000,- en € 21.000,- worden uitgekeerd wanneer er sprake is van bijvoorbeeld doofheid aan één oor, inwendig letsel en verbrijzelingen.

€ 3.500,- tot € 9.000,-

Vanaf € 3.500 tot € 9.000 spreken we over matig letsel. Dit zijn bijvoorbeeld ontsierende littekens, een whiplash, vleeswonden of gecompliceerde botbreuken.

€ 2.000,- tot € 3.500,-

Licht letsel is letsel, zoals ontsierende littekens, beschadigde tanden en kiezen en inwendig letsel. Voor deze schade worden bedragen uitgekeerd tussen de € 2.000,- en € 3.500,-.

€ 100,- tot € 2.000,-

Voor licht tot gering letsel, zoals bijvoorbeeld een lichte hersenschudding of schaafwonden, ligt de schadevergoeding ongeveer tussen de € 100 en € 2.000,-.

Schadevergoeding bij letselschade claimen

Om een schadevergoeding te kunnen claimen is voldoende bewijs nodig. Daarom raden we eigenlijk altijd aan om bewijsmateriaal te verzamelen op de plek van het ongeval. Indien u niet zelf in staat bent, kunt u iemand anders vragen dit voor u te doen. Het verzamelen van bewijsmateriaal kan bestaan uit de volgende elementen:

 • Maak foto’s van de situatie van het ongeval
 • Noteer de namen en contactgegevens van de aanwezige getuigen
 • Verzamel de juiste gegevens van de tegenpartij
 • Schakel de politie in voor een politierapport
 • Laat je controleren door een arts

Door direct een arts te zien, kan het verband tussen het ongeval en de verwondingen worden vastgelegd.

De tegenpartij aansprakelijk stellen

Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij gebeurt in de meeste gevallen middels een brief. De veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij kan vervolgens zijn aansprakelijkheid erkennen of dit aan de rechter voorleggen.

Om te voorkomen dat u na het ongeval overspoeld wordt met kosten die u niet meer kunt betalen, wordt er vaak meteen een voorschot op de schadevergoeding aangevraagd.

Mate van aansprakelijkheid van de tegenpartij

De tegenpartij kan in verschillende mate aansprakelijk zijn voor de schade, namelijk volledig aansprakelijk, gedeeltelijk aansprakelijk en niet aansprakelijk. Indien de tegenpartij volledig aansprakelijk is, kunt u alle opgelopen materiële en immateriële schade claimen. U krijgt in dat geval de volledige kosten vergoed vanuit de verzekering van de tegenpartij.

Bij een gedeeltelijke aansprakelijkheid van bijvoorbeeld 85% dient u de overige 15% van de schade zelf te betalen. Is de tegenpartij niet aansprakelijk? Dan kunt u vanzelfsprekend de schade niet verhalen op de tegenpartij.

Een letselschade vergoeding is altijd belastingvrij

Over de te ontvangen letselschade vergoeding hoeft u nooit belasting te betalen. We noemen dit de belasting garantie. Is de Belastingdienst toch van mening dat de schadevergoeding onder het belastbaar inkomen valt? Geef dit dan direct door aan uw verzekeringsmaatschappij. Zij zullen dit met de Belastingdienst uitzoeken. Mochten zij de zaak verliezen, dan betalen zij de belasting.

Meer weten over letselschadevergoeding?

Kiest u voor Trias Legal, dan ontvangt u één aanspreekpunt die in uw taal met u communiceert. Ons team spreekt namelijk, naast Nederlands, één of meerdere niet-westerse talen. U ontvangt een persoonlijk dossier en deskundig juridisch advies op maat. Uw letselschadevergoeding bereken? Bel dan naar 010-600 3380. Ook voor vragen of het opvragen van meer informatie zijn we te bereiken via eerdergenoemd telefoonnummer.

Waarom Trias Legal?

 • No cure, no pay
 • Persoonlijke aanpak
 • Resultaatgericht
 • Transparantie

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40