Stappenplan letselschade claimen

Letselschade claimen met Trias Legal

Bent u recent slachtoffer geworden van een ongeval en heeft u hierdoor letsel opgelopen? Bij Trias Legal begrijpen we hoe ingrijpend dit kan zijn. Daarom bieden we u een helder en gestructureerd stappenplan om uw letselschade te claimen. Bent u klaar om de eerste stap te zetten richting herstel en compensatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Fase 1: intakegesprek + aanmelden dossier

In deze fase voeren we met u een intakegesprek. Dit gesprek is essentieel voor een goede start van uw dossier. Om uw dossier succesvol aan te kunnen maken, hebben we een aantal belangrijke documenten van u nodig:

  • Identiteitsbewijs en bankpas
  • Machtigingen
  • Schadeformulier

Waarom machtigingen essentieel zijn voor uw letselschadeclaim

Omdat we uw belangen vertegenwoordigen, is het noodzakelijk dat u een machtiging tekent. Dit document stelt ons in staat om namens u op te treden en uw letselschadezaak te beheren. Bovendien is het van belang dat u ons ook voorziet van een medische machtiging, waarmee we toegang krijgen tot uw medische informatie die relevant is voor het ongeval.

Fase 2: de tegenpartij aansprakelijk stellen

Zodra we over alle noodzakelijke informatie beschikken, stellen we de verzekeraar van de wederpartij formeel aansprakelijk. Het is aan hen om te beoordelen of zij de aansprakelijkheid van hun verzekerde erkennen. Volgens de procedure is de verzekeraar verplicht om binnen een termijn van 6 tot 12 weken na ontvangst van onze aansprakelijkheidsstelling een duidelijk standpunt in te nemen.

Fase 3: de schade vaststellen

Na erkenning van aansprakelijkheid door de verzekeraar, is de volgende stap het grondig inventariseren van de door u geleden schade. Wettelijk is de veroorzaker van het ongeval verplicht om zowel de directe als toekomstige schade te vergoeden.

Soorten letselschade die u kunt claimen

We onderscheiden twee hoofdcategorieën van schade:

  • Materiële schade: dit betreft de tastbare schade die u heeft opgelopen, zoals aan uw auto of persoonlijke bezittingen.
  • Immateriële schade: dit omvat niet-tastbare schade, pijn, verdriet, emotioneel leed of verlies aan levensvreugde. Een vorm van financiële compensatie voor immateriële schade is smartengeld.

Schadebeoordeling

Voor een accurate beoordeling van de schade kunnen we specialisten inschakelen, waaronder medisch adviseurs. Deze expertise zorgt ervoor dat alle aspecten van uw schade worden meegenomen, zowel materieel als immaterieel. De kosten voor deze adviseurs en experts worden eveneens geclaimd bij de verzekeraar.

Het doel van deze fase is om een volledig overzicht te krijgen van alle schade die u heeft geleden en nog zult lijden, zodat we een passende compensatie voor u kunnen realiseren. Deze compensatie wordt gebaseerd op een gedetailleerde lijst van schadeposten, zodat geen enkel aspect van uw schade ongezien blijft.

Fase 4: het regelen van uw letselschadevergoeding

In deze laatste en cruciale fase van het claimproces zetten we alles in het werk om ervoor te zorgen dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Dit proces omvat zowel het aanvragen van voorschotten als het uiteindelijk afwikkelen van uw claim, waarbij we altijd streven naar een optimaal herstelverloop en de dekking van uw noodzakelijke kosten.

Voorschotten tijdens het claimproces

Vanwege de onzekere duur van het claimproces bieden we de mogelijkheid voor het aanvragen van een voorschot. Dit voorschot vragen we aan bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij en zijn bedoeld om een deel van de geclaimde schade vooruit te betalen. Dit zorgt ervoor dat u in staat bent om lopende kosten, waaronder noodzakelijke medische uitgaven, te dekken tijdens uw herstel. Uiteindelijk worden deze voorschotten verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding.

Gezien het gegeven dat de duur van de behandeling van uw dossier niet vaststaat, bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van tussentijdse voorschotten. Dit houdt in dat we de verzekering van de aansprakelijke partij vragen om een voorschot op de schadestaat ter beschikking te stellen. De schadestaat bestaat uit de diverse schadeposten tezamen. Het voorschot dient ter verzekering van een optimaal herstelverloop, zodat u de noodzakelijke (medische) kosten kunt blijven dekken. De verstrekte voorschotten worden lader in mindering gebracht op de totale schadestaat.

Het afwikkelingsproces

Als u een medisch stabiele toestand bereikt heeft, beginnen we met de onderhandelingen voor een definitieve schadevergoeding. Het is belangrijk om te beseffen dat na het bereiken van een overeenkomst, verdere claims meestal niet meer mogelijk zijn. Daarom adviseren we om dit proces alleen te starten wanneer u volledig hersteld bent. In bepaalde situaties en altijd in overleg, kan gekozen worden voor een tussentijdse afwikkeling.

Speciale overwegingen

In uitzonderlijke gevallen, zoals bij minderjarigen, kan het proces eindigen met een regeling die ruimte laat voor toekomstige ontwikkelingen, vanwege de moeilijkheid om langetermijneffecten van het letsel te voorspellen. Onze juridische specialisten zullen u uitgebreid informeren over deze optie, mocht deze relevant zijn voor uw situatie.

Wat kost het claimen van een schadevergoeding?

Bij Trias Legal wordt het claimen van letselschade in beginsel volledig kosteloos voor u afgehandeld. Dit betekent dat alle buitengerechtelijke kosten direct verhaald worden op de verzekeraar van de partij die aansprakelijk is voor uw letsel. De wet voorziet namelijk in de mogelijkheid om de kosten voor juridische ondersteuning als onderdeel van uw schadeclaim op de veroorzaker te verhalen. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten voor onze dienstverlening.

Uitzonderingen op de kosteloze afhandeling

Hoewel onze dienstverlening doorgaans kosteloos is, zijn er twee specifieke situaties waarin u mogelijk toch met kantoorkosten geconfronteerd kunt worden:

  1. Overstappen naar een andere belangenbehartiger: we vragen uw loyaliteit aan ons kantoor. Besluit u over te stappen, dan kunnen we de gemaakte kosten niet langer verhalen en worden deze bij u in rekening gebracht.
  2. Vroegtijdig beëindigen van uw dossier: als u besluit uw dossier te sluiten voordat er een slotvergoeding is overeengekomen, komt de mogelijkheid om kosten te verhalen te vervallen. Dit betekent dat eventuele tot dan toe gemaakte kantoorkosten voor uw rekening komen.

In beide gevallen verandert Trias Legal van uw belangenbehartiger naar een derde partij, waardoor we onze kosten niet meer rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen claimen.

Ook hulp nodig? Meld uw letselschade bij Trias Legal

Heeft u te maken met letselschade en zoekt u naar deskundige ondersteuning of advies? Bij Trias Legal staan we klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op en zet de eerste stap naar de compensatie die u verdient.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40