Schadevergoeding arbeidsongeval

Schadevergoeding na arbeidsongeval

Als u slachtoffer bent geworden van een arbeidsongeval, zit u waarschijnlijk met veel vragen. Wie is er aansprakelijk? Heb ik recht op een schadevergoeding na een arbeidsongeval? Wat als ik tijdelijk mijn werk niet meer kan uitvoeren? Bij Trias Legal beantwoorden we die vragen graag voor u en helpen we u met het claimen van de schadevergoeding. Neem telefonisch contact met ons op of meld uw letselschade direct via een van onderstaande buttons.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat onder werktijd of op het werk plaatsvindt. Een ander woord voor een arbeidsongeval is een bedrijfsongeval. Na het ongeval is er sprake van lichamelijk of geestelijk letsel. Het is ook mogelijk dat u ziek wordt als gevolg van het correct uitvoeren van uw werkzaamheden, we noemen dit beroepsziekte.

Wilt u een schadevergoeding claimen na uw arbeidsongeval? Neem contact met ons op om uw letselschade te melden.

Aansprakelijkheid werkgever na arbeidsongeval

Als er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden, is de werkgever in de meeste gevallen de aansprakelijke partij. Dit komt door de zorgplicht die de werkgever heeft ten opzichte van zijn werknemers. De zorgplicht zorgt ervoor dat een werkgever op alle mogelijke manieren een arbeidsongeval probeert te voorkomen.

Dit kan door duidelijke instructies te geven over het gebruik van bepaalde machines, toezicht houden wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden of het aanbieden van beschermende middelen. Als echter kan worden aangetoond dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan en de werknemer alsnog schade lijdt door roekeloos gedrag, dan hoeft de werkgever niet aansprakelijk te zijn voor het ongeval.

Ik ben betrokken bij een arbeidsongeval, wat nu?

Als u betrokken bent geraakt bij een arbeidsongeval, dan is het altijd verstandig de volgende 5 stappen te doorlopen:

 1. Vraag betrokkenen en collega’s om een verklaring van het ongeval
 2. Informeer uw werkgever over het ongeval
 3. Bezoek direct de huisarts, de EHBO of het ziekenhuis
 4. Noteer alle bijkomende kosten, misgelopen inkomsten en het letsel zorgvuldig
 5. Schakel ons letselschadebureau in voor het claimen van een schadevergoeding na uw arbeidsongeval

Door bovenstaande stappen te doorlopen, bouwt u een sterk dossier met bewijslast op. Zo vraagt u een schadevergoeding eenvoudiger aan.

Direct contact met Trias Legal

advocaat

?

Bel ons en wij helpen u verder: +31 (0)10 – 302 3927

Arbeidsinspectie informeren na een arbeidsongeval

Is het arbeidsongeval dusdanig ernstig dat er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of zelfs een fatale afloop? Dan moet dat altijd gemeld worden bij de inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoogte schadevergoeding bedrijfsongeval

Bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding, houden we altijd rekening met een aantal zaken. Zo kijken we eerst naar uitspraken van de rechter bij gelijkwaardige zaken. Daarna kijken we naar de ernst van de letselschade. Is er bijvoorbeeld sprake van blijvend letsel? Dan is de schadevergoeding hoger dan als u na verloop van tijd weer aan het werk kunt.

Voorbeelden van materiële schade

Als we spreken over schade, dan maken we onderscheid tussen materiële schade en immateriële schade. Voorbeelden van materiële schade zijn:

 1. Loonschade door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid
 2. Pensioenschade
 3. Het eigen risico bij de zorgverzekering
 4. Re-integratiekosten
 5. Kosten rondom medische behandelingen
 6. Mantelzorg
 7. Gemaakte reiskosten
 8. Kosten omtrent huishoudelijke hulp
 9. Kosten rondom het onderhoud van het huis
 10. Mogelijke studievertraging

Voorbeelden van immateriële schade

Bovengenoemde voorbeelden zijn gemakkelijk in geld uit te drukken en noemen we daarom ook materiële schade. Kosten die niet gemakkelijk uit te drukken zijn in geld noemen we immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor:

 1. Verlies van levensvreugde
 2. De geleden pijn
 3. Het ontstane verdriet
 4. Ontsierende littekens
 5. Angstklachten
 6. Psychische klachten
 7. Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 8. Frustratie en boosheid
 9. Een depressie

Veelgestelde vragen over schadevergoeding bij een arbeidsongeval

Als u betrokken bent bij een arbeidsongeval, dan heeft u vaak veel vragen. We hebben daarom de meestgestelde vragen over dit onderwerp voor u op een rijtje gezet en beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vraag en helpen u graag verder.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

Als het ongeval te wijten is aan nalatigheid van uw werkgever, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. In andere woorden: heeft u werkgever niet voldaan aan zijn zorgplicht door bijvoorbeeld onvoldoende uitleg te geven over de machines of andere werkgerelateerde zaken? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schadevergoeding.

Ik kan niet meer werken na mijn arbeidsongeval, wat nu?

Vervelend om te horen dat u na het arbeidsongeval arbeidsongeschikt bent geraakt. In dat geval is de werkgever het u verplicht het eerste jaar volledig door te blijven betalen. Na het eerste jaar dient de werkgever 70% van het inkomen door te betalen. Is er slechts tijdelijk sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan moet de werkgever uw complete loon gewoon doorbetalen. Dit is inclusief vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag.

Wat doet een letselschade advocaat precies?

Letselschade advocaten staan u bij tijdens het juridische proces rondom het claimen van een schadevergoeding. Ze houden zich bezig met het aansprakelijk stellen van de werkgever, het berekenen van de letselschade en onderhandelen met de verzekeraar van de werkgever.

Contact opnemen met Trias Legal

Bent u slachtoffer van een arbeidsongeval en wilt u hulp bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever? Neem dan contact op met de advocaten bij Trias Legal. We zijn bereikbaar via 010-600 3380 en via info@triaslegal.nl. We helpen u graag verder.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40