PTSS schadevergoeding

Een schadevergoeding voor uw trauma

Een posttraumatische stressstoornis, ook wel bekend als PTSS, is een aandoening die kan optreden na het meemaken van een trauma. Het lijkt alsof u de schokkende gebeurtenis die u heeft doorstaan, telkens weer opnieuw beleeft. Als deze ernstige stressstoornis is veroorzaakt door een ongeval, heeft u de mogelijkheid om degene die verantwoordelijk is voor het ongeval aansprakelijk te stellen. U heeft in dat geval recht op een PTSS schadevergoeding. We vertellen u hieronder graag meer over hoe u PTSS herkent, wanneer u een schadevergoeding bij PTSS kunt claimen en we geven u meer informatie over de hoogte van een schadevergoeding PTSS.

Symptomen PTSS

Naast soldaten zijn politieagenten of brandweerlieden mensen die geconfronteerd kunnen worden met PTSS. Ook mensen die een overval mee hebben gemaakt of die te maken hebben gehad met misbruik, kampen regelmatig met PTSS. Een posttraumatische stressstoornis kenmerkt zich door een aantal lichamelijke en psychische klachten, zoals:

  • Angstgevoelens
  • Concentratieproblemen
  • Depressies
  • Het hebben van een kort lontje
  • Het ontwikkelen van slaapproblemen
  • Last hebben van hartkloppingen
  • Trillen, zweten of een beklemmend gevoel op de borst

Heeft u het vermoeden dat u PTSS heeft, neem dan altijd contact op met een deskundige die u verder kan helpen.

Heb ik PTSS?

Om PTSS vast te stellen, geldt een belangrijke regel. Specialisten spreken namelijk pas van PTSS als iemand langer dan een maand hinder ondervindt van de symptomen. Is deze periode korter, dan is het geen posttraumatische stressstoornis, maar een traumatische gebeurtenis van korte duur.

Het kan eveneens voorkomen dat de symptomen vanzelf verdwijnen. U heeft er dan bij uw dagelijkse bezigheden geen last meer van. Meestal hebben mensen echter een behandeling nodig om de negatieve ervaringen te verwerken. Dit gebeurt vaak met medicatie, maar ook EMDR-therapie of traumagerichte psychotherapie kunnen worden ingezet om het gevoel van veiligheid weer terug te krijgen.

De aansprakelijkheid bij PTSS

Een heftig verkeersongeluk is een voorbeeld van een ongeval waardoor u PTSS kunt ontwikkelen. Heeft een ander schuld aan uw letselschade, dan kunt u een schadevergoeding eisen. Ook een bedrijfsongeval kan leiden tot deze stressaandoening. U kunt uw werkgever verantwoordelijk stellen als hij niet voldoende heeft gedaan om de posttraumatische stressstoornis te voorkomen. U mag hem dan aansprakelijk stellen en een PTSS schadevergoeding eisen.

Soms gebeurt het echter dat het trauma pas jaren later naar boven komt. In dat geval ligt het eisen van een PTSS schadevergoeding wat moeilijker. De posttraumatische stressstoornis moet namelijk het rechtstreekse gevolg zijn van het ongeval. Directe betrokkenheid bij het ongeluk is daarbij een vereiste om de ander aansprakelijk te kunnen stellen en in aanmerking te komen voor een PTSS schadevergoeding. Onze letselschade advocaat helpt u onder andere bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Welke schadeposten kunnen optreden bij PTSS?

Als u lijdt aan PTSS, komen er een hoop kosten op u af. Het aanvragen van een schadevergoeding bij PTSS is daarom noodzakelijk. Soms bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om uw werk te doen. U krijgt in dat geval te maken met arbeidsongeschiktheid en u verliest uw inkomen. Andere schadeposten waarmee u te maken kunt krijgen, zijn medische kosten voor bijvoorbeeld psychologische hulp.

Volgt u een studie, dan kunt u een studievertraging oplopen. Als u voor langere tijd niet naar school kunt gaan, zorgt dit voor extra studiekosten, maar daarnaast mist u inkomsten, omdat u later zult starten met werken.

Tot slot is ook smartengeld een schadepost die zeker vermeld mag worden. Dit is de compensatie die u ontvangt voor de immateriële schade die u heeft geleden.

Wat is nodig voor een schadevergoeding bij PTSS?

U moet dus kunnen aantonen dat de posttraumatische stressstoornis veroorzaakt is door het ongeval. Nu is er niet altijd sprake van lichamelijke schade of in sommige gevallen is die schade al vergoed. Een vereiste is daarom dat u de schadeclaim onderbouwt met medische rapporten.

Soms moet u zich laten onderzoeken door een arts, psychiater of psycholoog die vervolgens een diagnose stelt. Na deze officiële medische bevestiging van uw trauma kan de schadevergoedingsspecialist de schadeposten op een rij zetten en een berekening maken.

De hoogte van een schadevergoeding PTSS

Hoe wordt nu bepaald op hoeveel schadevergoeding u recht heeft? Hiervoor kijken specialisten naar uw persoonlijke situatie. De ernst van uw trauma speelt een belangrijke rol en ook de gevolgen ervan zijn cruciaal. Heeft u verwondingen of letsel opgelopen, dan worden deze eveneens meegenomen bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding.

Een PTSS schadevergoeding is altijd opgebouwd uit meerdere gedeeltes. Het smartengeld is bijvoorbeeld een compensatie voor de pijn, de angst en het verdriet waar u mee te maken heeft gehad. Daarnaast krijgt u een vergoeding voor de materiële schade. Deze materiële schade bestaat uit alle schade en de bijkomende kosten, zoals de psychische behandelingen die u moet ondergaan of eventuele schade aan uw voertuig.

Neem contact op voor hulp bij het aanvragen van een PTSS schadevergoeding.

Het vaststellen van een schadevergoeding bij PTSS is een ingewikkelde zaak. Hierbij kijken we altijd naar de totale letselschade, waarbij we ook in ogenschouw nemen van welke schade u tot op de dag van vandaag hinder ondervindt. Omdat dit geen gemakkelijke taak is, is het aan te raden om hiervoor een letselschadebureau, zoals Trias Legal, in te schakelen.

Ons gespecialiseerde team biedt u een goed overzicht van alle schadeposten en een schadevergoeding PTSS regelen, zodat u niet met een financiële last blijft zitten. Neem voor het maken van een berekening van een PTSS schadevergoeding altijd contact met ons op via 010-600 3380 of stuur een mail via info@triaslegal.nl.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40