Wat is letselschade?

Letselschade opgelopen? Uw schadeclaim
Home > Wat is letselschade?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De kans is reëel dat u schade oploopt als u betrokken bent bij een ongeluk. Dit kan blikschade zijn, maar ook schade aan uw lichaam, zoals een whiplash. Het korte antwoord op de vraag ‘wat is letselschade’ is de schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Letselschade is hiermee dus een breed begrip. Op deze pagina gaan we dieper in op het onderwerp en vertellen we waar u allemaal recht op heeft.

Aansprakelijkheid bij letselschade

Als er een ongeluk heeft plaatsgevonden, betekent dit nog niet direct dat u recht heeft op een vergoeding van letselschade. Voor letselschadevergoeding is vereist dat de veroorzaker van het ongeluk aansprakelijk is. Als het ongeluk is veroorzaakt door uw eigen schuld of roekeloos handelen aan uw eigen kant zal de andere partij mogelijk niet aansprakelijk zijn voor de door u geleden letselschade. Trias legal zorgt samen met samenwerkende letselschade advocaten dat u zo goed mogelijk wordt geholpen.

Wat valt onder letselschade?

De manier waarop de schade is ontstaan, kan ook variëren. Veelal wordt gedacht aan een verkeersongeval als er gesproken wordt over letselschade, maar u kunt ook letselschade oplopen door bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of door een medische fout. De schade die u oploopt wordt verdeeld in de categorieën materiële en immateriële letselschade.

Materiële letselschade

Materiële letselschade is letselschade die uit te drukken valt in geld. De vaststelling van de schade vindt hier objectief plaats. Voorbeelden van materiële schade zijn bijvoorbeeld:

  • Medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld behandelingen bij de fysiotherapeut, die u moet volgen ten gevolge van u opgelopen letsel, waar u niet aanvullend voor bent verzekerd.
  • Mobiliteitsschade. Dit is een moeilijk woord voor kosten die u moet maken om bij uw huisarts of ziekenhuis te komen. Hierbij kun je denken aan reiskosten en parkeerkosten.
  • Verlies van inkomsten. Wanneer u ten gevolge van het ongeval niet meer kan werken, of minder kunt werken is er sprake van verlies van inkomsten. Als uw werkgever u niet doorbetaald tijdens de ziekte hebt u recht op een schadevergoeding voor uw verlies van inkomsten.
  • Huishoudelijke hulp. Het kan voorkomen dat u ten gevolge van het ongeval de huishoudelijke taken niet meer kan verrichten of enkel kan verrichten in een beperkte mate. Ook deze materiële schadepost staat open voor een schadevergoeding.

Immateriële letselschade

Immateriële schade is emotionele of psychische schade die u heeft opgelopen ten gevolge van een ongeval. In tegenstelling tot materiële schade valt er bij immateriële schade niet snel een prijskaartje aan de schade te hangen. Een voorbeeld van immateriële schade is verlies aan levensvreugde, omdat u door de impact van het ongeval niet meer goed aan sociale gelegenheden mee kunt doen. U kunt ook immateriële letselschade ervaren als u niet rechtstreeks bij het ongeval betrokken bent. Voorbeelden hiervan zijn affectieschade en shockschade.

Shockschade

Shockschade is letselschade die u ervaart doordat u getuige bent geweest van een ongeval of direct daarna bent geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Shockschade is waarschijnlijker als de betrokkene een sterke band heeft met het slachtoffer. Om recht te hebben op een vergoeding van shockschade is het vereist dat er sprake is van een ernstig trauma, waardoor psychologische of psychiatrische hulp het gevolg is. Ook is aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeluk vereist.

Affectieschade

Bij affectieschade staat uw band met het slachtoffer centraal in plaats van uw confrontatie met het ongeluk of de directe gevolgen hiervan. De schade bestaat uit het leed en de pijn die u ervaart doordat uw naaste (ernstig) gewond is geraakt of is overleden ten gevolge van een ongeval. Het gaat hier om ouders, kinderen, partners en zorgrelaties.

Vergoeding van de schade

De vergoeding van de schade hangt af van het soort schade dat u geleden heeft. De schadevergoeding voor materiële schade wordt anders vastgesteld dan de schadevergoeding voor immateriële schade. Daarnaast is de hoogte van uw vergoeding afhankelijk van opzet van de veroorzaker.

Vergoeding bij materiële letselschade

Er is geen vast bedrag aan schadevergoeding dat u ontvangt. Dit komt doordat elk letsel anders is en de kosten niet gelijk zullen zijn. Als er sprake is van materiële schade zal het schadebedrag relatief eenvoudig vastgesteld kunnen worden. Desondanks zijn er ook materiële schadeposten die moeilijker te bepalen zijn, zoals schade als gevolg van studievertraging. De Letselschade Raad heeft een richtlijn gemaakt om hierbij een bedrag te berekenen.

Vergoeding bij immateriële letselschade

Bij immateriële schade lopen de vergoedingen zeer uiteen. Om de vergoeding vast te stellen, wordt gebruikgemaakt van het Smartengeldboek. Hierin worden de rechterlijke uitspraken bijgehouden, zodat een leidraad gegeven kan worden voor de hoogte. Momenteel is de hoogste uitkering € 350.000.-. De hoogte van affectieschade is afhankelijk van uw band met het slachtoffer.

Meer weten over letselschade?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of wilt u letselschade melden? Onze experts helpen u graag verder. Stuur ons een berichtje via WhatsApp of vul ons online contactformulier in.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Waarom Trias Legal?

  • No cure, no pay
  • Persoonlijke aanpak
  • Resultaatgericht
  • Transparantie

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40