Letselschade bedrijfsongeval

Letselschade na bedrijfsongeval

Als u gewond bent geraakt tijdens het uitvoeren van uw werk is dat natuurlijk heel vervelend. U kunt wellicht uw werkzaamheden tijdelijk niet uitvoeren, waardoor u inkomen misloopt of u heeft zelfs blijvende schade opgelopen. Als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, kunnen we in vrijwel alle gevallen aanspraak maken op een schadevergoeding. De ervaren advocaten van Trias Legal helpen u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het claimen van een maximale schadevergoeding.

Wat is een bedrijfsongeval?

We spreken over een bedrijfsongeval als een ongeval plaatsvindt op het werk of onder werktijd. Een bedrijfsongeval noemen we ook wel een arbeidsongeval. Bij een bedrijfsongeval is er lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen, ook wel letselschade genoemd. Het is ook mogelijk letselschade op te lopen als gevolg van een beroepsziekte. In dit geval bent u ziek geworden tijdens het uitvoeren van de normale werkzaamheden.

Wat is letselschade?

Zoals gezegd is letselschade schade die door een ongeval is ontstaan. Letselschade is onder te verdelen in lichamelijke en geestelijke schade. Denk hierbij aan fysieke verwondingen of mentale schade.                     

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk. De werkgever heeft namelijk een sterke zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om alle maatregelen te treffen om een bedrijfsongeval te voorkomen. Bedrijven moeten duidelijke (veiligheids)instructies geven, toezicht houden en zorgen voor voldoende beschermende middelen. Omdat de zorgplicht zo streng is, is de werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk als er toch een bedrijfsongeval plaatsvindt.

Verzekering van uw werkgever

In de meeste gevallen heeft de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de opgelopen schade bij arbeidsongevallen.

 
 

Direct contact met Trias Legal

advocaat

?

Bel ons en wij helpen u verder: +31 (0)10 – 302 3927

Letsel na een bedrijfsongeval, wat nu?

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval, doorloop dan altijd onderstaande 5 stappen:

 1. Vraag betrokkenen en collega’s om een verklaring
 2. Meld het ongeval bij uw werkgever
 3. Bezoek direct de huisarts, de EHBO of het ziekenhuis
 4. Schrijf alle bijkomende kosten, misgelopen inkomsten en het letsel zorgvuldig op
 5. Schakel de hulp in van letselschadebureau Trias Legal

Hiermee heeft u een sterk dossier en voldoende bewijslast verzameld, waardoor het aanvragen van een schadevergoeding na uw bedrijfsongeval gemakkelijker wordt.

Bedrijfsongeval melden bij de arbeidsinspectie

Als er sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel als gevolg van het bedrijfsongeval, dan is de werkgever verplicht om een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie in te schakelen. Ook als er sprake is van een dodelijk ongeval moet de inspecteur ingeschakeld worden.

Hoogte schadevergoeding na bedrijfsongeval

De hoogte van de schadevergoeding die u ontvangt is afhankelijk van een aantal factoren. Zo is de schadevergoeding hoger als u blijvend letsel heeft opgelopen waardoor u niet meer (volledig) kunt werken. Als u na verloop van tijd weer aan het werk kunt valt de schadevergoeding doorgaans iets lager uit.

De schadevergoeding is bij zwaar lichamelijk letsel dus hoger dan bij licht letsel. Wilt u weten wat de hoogte van uw mogelijke schadevergoeding is? Neem dan contact met ons op.

Schadeclaim indienen via Trias Legal

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever verplicht de gehele letselschade te vergoeden. Het gaat hierbij om alle kosten die u maakt, zoals het vervoer naar het ziekenhuis met de ambulance, maar ook de schade die voortkomt uit (tijdelijke)arbeidsongeschiktheid. De meest voorkomende schadeposten bij een bedrijfsongeval zijn de volgende:

 1. Loonschade door (tijdelijke)arbeidsongeschiktheid
 2. Het eigen risico bij de zorgverzekering
 3. Een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicatie
 4. Kosten rondom medische behandelingen
 5. Mogelijke mantelzorg
 6. Gemaakte reiskosten
 7. Kosten omtrent huishoudelijke hulp
 8. Kosten rondom het onderhoud van het huis
 9. Mogelijke studievertraging

Naast het letselschadebedrag heeft u recht op smartengeld. Trias Legal helpt u graag in dit gehele proces.

Wat is smartengeld

Bovengenoemde 9 posten zijn in geld uit te drukken, we noemen dit daarom ook wel materiële schadeposten. Naast de materiële schadeposten is het mogelijk dat er sprake is van immateriële schade. Deze schade valt onder smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor:

 1. Het verlies van levensvreugde
 2. De geleden pijn
 3. Het verdriet
 4. Het ontstaan van ontsierende littekens
 5. Angstklachten
 6. Psychische klachten
 7. Een post traumatische stress stoornis (PTSS)
 8. Frustratie en boosheid
 9. Het ontstaan van depressieve klachten

Veelgestelde vragen over letselschade na bedrijfsongeval

Omdat er vaak veel onduidelijk is rondom een bedrijfsongeval en het aanvragen van een schadevergoeding, hebben we de meestgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden al uw vragen en helpen u graag verder.

Wanneer stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

Als de letselschade te wijten is aan de arbeidsomstandigheden, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Denk hierbij aan onvoldoende uitleg over het gebruik van een machine, een onveilige werkomgeving of uitglijden op een natte vloer zonder waarschuwingsbord.

Ik ben arbeidsongeschikt na een bedrijfsongeval, wat nu?

Als u arbeidsongeschikt bent geworden na het bedrijfsongeval, is de werkgever verplicht het eerste jaar volledig door te betalen. Het tweede jaar moet de werkgever 70% van het inkomen doorbetalen. Als er tijdelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever uw loon dus gewoon door. Dit is inclusief vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag.

Wat doet een letselschade advocaat?

Letselschade advocaten zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft na een ongeval. Zo stellen we, in het geval van een bedrijfsongeval, de werkgever aansprakelijk, berekenen we de letselschade en onderhandelen we met de verzekeraar van de werkgever.

Meld uw bedrijfsongeval letselschade direct

Bent u betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval en wilt u hulp bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever? Neem dan contact op met de advocaten van Trias Legal. We zijn bereikbaar via 010-600 3380 of stuur ons een mail via info@triaslegal.nl. We helpen u graag verder.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40