Psychische letselschade

Schadevergoeding psychische letsel

Psychische letselschade is het gevolg van een traumatiserende gebeurtenis of misbruik door een andere partij die de levenskwaliteit van de persoon in kwestie negatief beïnvloedt. De impact van deze gebeurtenis op het leven van het slachtoffer brengt met zich mee dat er een procedure bestaat op basis waarvan men schadevergoeding kan verkrijgen.

Hieronder lees u alles wat moet weten over psychische letselschade. Wilt u graag meer hulp bij het berekenen van de schadevergoeding in het geval van psychische letselschade? Neem dan contact op met Trias Legal.

Schadevergoeding bij psychisch letsel

Psychische letselschade is een verzamelnaam voor alle symptomen die iemand ervaart die niet lichamelijk zijn en op dit niveau ook niet te verklaren vallen. Een andere term hiervoor is ook wel emotionele schade, net als affectieschade en shockschade. Om een heel correcte definitie te geven: psychische letselschade is alle schade waarbij géén sprake is van een lichamelijk defect.

Hoe ontstaat psychisch letsel?

Psychische letselschade ontstaat door een variëteit aan externe factoren, waaronder langdurige blootstelling aan negatieve omstandigheden. Vaak ligt het probleem bij het feit dat de persoon in kwestie die gebeurtenissen of omstandigheden niet kan verwerken. Psychische letselschade kan optreden na een trauma, zowel door het beleven als het waarnemen ervan. Toch bestaat er hieromtrent nogal wat onduidelijkheid, ook op juridisch niveau!

Vergoeding voor uw shockschade

Shockschade wordt gerekend tot de categorie psychisch letsel. In dit geval gaat het om een psychische aantasting van de persoon in kwestie door het aanschouwen van een traumatische gebeurtenis. Als er een directe relatie bestaat tussen de persoon die de schade claimt en de persoon die het slachtoffer is van het ongeval of de gebeurtenis, dan is ook shockschade een goed argument dat recht kan geven op een vergoeding.

Het uitgangspunt hierbij is dat lichamelijke schade of letsel die de ene persoon werd toegebracht ook directe psychische gevolgen heeft voor de bijstander (de naaste, die de gebeurtenis aanschouwt). Dit houdt in dat deze tweede persoon ook een schadevergoeding kan eisen!

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Welke schadeposten kunnen optreden bij psychisch letsel?

Artikel 106 van het Burgerlijk Wetboek, Lid 1 zegt dat iemand recht heeft op een vergoeding van zogenaamd smartengeld als er sprake is van lichamelijk schadeletsel, of als iemand op een ander niveau in zijn of haar persoon is geraakt of aangetast.

Het is dit laatste zinsdeel dat duidelijk maakt dat ook psychische schadeletsel tot die definitie behoort. Als iemand verantwoordelijk is voor psychisch letsel bij een ander persoon, dan heeft het slachtoffer recht op een vergoeding in de vorm van smartengeld. Dit geld fungeert dan als vergoeding voor zogenaamde immateriële schade.

Welke schadeposten kunnen nu ingrijpen bij zo’n situatie?

 1. Smartengeld ter vergoeding van immateriële schade
 2. Verlies van arbeidsvermogen, als men niet meer (volledig) kan werken
 3. Medische kosten (bijvoorbeeld de ingreep van een psycholoog of psychiater)
 4. Schoolachterstand of studievertraging ten gevolge van de schade

In bepaalde gevallen heeft psychische schade als gevolg dat het slachtoffer niet meer (volledig) deel kan nemen aan het dagelijkse leven. Vaak is dit zo ernstig dat een gedwongen of vrijwillige opname in een instelling onvermijdelijk is. Een gevolg hiervan is dan weer dat er verlies van arbeidsvermogen ontstaat, waardoor het slachtoffer niet meer kan werken. Hierbij spreekt men van ‘uitval in het dagelijkse leven’.

Kan men hulp inschakelen na het oplopen van letselschade?

Een bijkomend gevolg van uitval in het dagelijkse leven is natuurlijk ook dat dagdagelijkse activiteiten in en rondom het huis moeilijk zijn voor de persoon in kwestie.

Dit betekent dat er extra kosten gemaakt moeten worden om vervangende huishoudelijke hulpkrachten in te schakelen, of bijvoorbeeld een tuinman. Al deze kosten maken deel uit van de schadevergoeding, ten minste als er een duidelijk causaal verband bestaat tussen de oorzaak van de schade en de behoefte aan die hulp.

Hoeveel schadevergoeding krijgt u bij psychische letselschade?

Als u schadevergoeding eist op basis van letselschade, dan bestaan er verschillende posten die een invloed zullen hebben op de hoogte van die vergoeding:

 • Het bedrag van het smartengeld
 • De noodzakelijke medische kosten
 • Kosten ten gevolge van het verlies van arbeidsvermogen
 • Kosten die te maken hebben met studievertraging of schoolachterstand

Hoe wordt uw schadevergoeding precies berekend?

Het spreekt voor zich dat er bij de berekening van de schadevergoeding rekening gehouden moet worden met uiteenlopende factoren, waaronder:

 • De ernst van het letsel
 • De invloed van dat letsel op het dagelijkse leven
 • De kosten die nodig zijn voor het herstel

Letselschadebureau Trias Legal staat u ook op dit vlak bij met juridisch advies, zodat u duidelijk weet wat u kunt verwachten!

Schadevergoeding claimen? Dat doet u best via een ervaren letselschade jurist

Immateriële schadevergoeding of psychische schade laten vergoeden is duidelijk een terrein dat voor veel mensen nogal wat onduidelijkheid en verwarring kan veroorzaken. Zeker als u na een traumatische gebeurtenis moeite hebt met het regelen van de praktische kant van de zaak, is het aan te raden om hiervoor een specialist in te schakelen.

Trias Legal staat u bij tijdens het onderzoeken van uw mogelijkheden en geeft duidelijkheid in verband met de juridische werkwijze. Ook krijgt u duidelijk zicht op de hoogte van uw schadevergoeding, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over concrete zaken. Zo kunt u zich 100% richten op uw herstel en verzorging en doet uw jurist de rest!

Schadeclaim indienen voor psychische letselschade

Wilt u hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding voor uw psychische schade? Neem dan contact op met de advocaten bij Trias Legal. We zijn bereikbaar via 010-600 3380 of stuur ons een mail via info@triaslegal.nl. We helpen u graag verder.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40