Materiële schade

In Nederland wordt onderscheid gemaakt in soorten schade. Zo kunt u materiële of immateriële schade hebben geleden. Het verschil hiertussen maakt uit voor onder andere de bewijsmogelijkheden en de berekening van de vergoeding. Op deze pagina leggen we u uit wat het begrip materiële schade inhoudt.

Wat is materiële schade?

Materiële schade is schade die op een bepaald bedrag vast te stellen is. Simpel gezegd is het dus een schadesoort waar een prijskaartje aan gehangen kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een scheur in uw shirt na een val van uw fiets of een kapot raam doordat er een bal doorheen is gegaan.

Aan medisch onderzoek of het inschakelen van een huishoudelijke hulp zit ook een prijskaartje verbonden. Hierdoor valt dit ook onder materiële schade. De geleden schade is in dergelijke gevallen direct in geld uit te drukken. Onder deze categorie valt dus meer dan enkel de deuk in uw auto na een ongeluk, het is een paraplubegrip.

Verschil materiële en immateriële schade

Het verschil tussen materiële en immateriële schade is dat immateriële schade niet in geld uit te drukken is. Bij immateriële schade gaat het bijvoorbeeld om mentale klachten doordat u geconfronteerd bent met de directe gevolgen van een ongeval. In tegenstelling tot materiële schade kan hier niet direct een prijskaartje aan gehangen worden, maar gaat het om bijvoorbeeld een beperking van de levensvreugde.

Materiële schade voorbeelden

Doordat materiële schade een overkoepelend begrip is, zijn er meerdere soorten van kosten die hieronder vallen. Denk hierbij aan:

  • Medische kosten: als u na een ongeval medisch onderzoek moet hebben, valt dit onder materiële schade. Ook de kosten van operatie, medicijnen, fysiotherapie en medische hulpmiddelen vallen hieronder.
  • Arbeidsinkomsten: als u door een ongeval niet kunt werken, mist u inkomsten. Deze inkomsten zijn op een bedrag vast te stellen.
  • Huishoudelijke hulp: ook huishoudelijke hulp valt in een bedrag uit te drukken. Als u een hulp in de huishouding nodig heeft ten gevolge van een ongeval kunt u dit als materiële schade vergoed krijgen.
  • Aanpassingen: door een ongeval is het mogelijk dat er bij u thuis aanpassingen gedaan moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een traplift zodat u zich in uw woning kunt blijven bewegen of een verlaging van de keuken. Ook aanpassingen in uw levensstijl, bijvoorbeeld gebruik van een rolstoel of een hulphond, vallen onder materiële schade.
  • Studievertraging: hoewel studievertraging in eerste instantie moeilijk in geld uit te drukken lijkt, valt het ook onder materiële schade. Bij studievertraging wordt onder andere gekeken naar de studiekosten, maar ook naar het verlies en arbeidsmogelijkheden doordat u langer over uw studie moet doen.

Het belang van het begrip

Voor letselschadezaken is het belangrijk om te weten of u te maken heeft met materiële of immateriële schade. Allereerst is dit verschil belangrijk vanwege de bewijsmogelijkheden. Bij materiële schades zorgt een goede boekhouding vaak al voor voldoende bewijs. Als u goed heeft bijgehouden wat u wanneer en waarvoor heeft moeten betalen, is gemakkelijk vast te stellen wat de geleden schade is. Dit is voor immateriële schade veel moeilijker te documenteren. Om aanspraak te maken op een immateriële schadevergoeding moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. 

Daarnaast is het begrip bepalend voor de vergoeding van de schade. Doordat materiële schadeposten op een bedrag worden vastgesteld, is dit bedrag uitgangspunt bij de letselschadevergoeding. Het gehele bedrag of een bepaald percentage hiervan wordt uitgekeerd als schadevergoeding. Bij immateriële schade bestaat dit uitgangspunt niet. Voor het vaststellen van de schade wordt vaak gekeken naar eerdere uitspraken van de rechter in vergelijkbare gevallen. 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Hoe wordt materiële schade berekend?

Onze letselschade advocaten helpen u graag verder met het berekenen van de schadevergoeding. Hierbij is het belangrijk dat u een goede documentatie heeft. Bewaar bijvoorbeeld goed de bonnen van gemaakte kosten en houd een logboek bij van bezoeken aan arts en of ziekenhuis. We kunnen alle door u gemaakte kosten op een rij zetten en een overzicht maken van welke posten geclaimd kunnen worden.

De hoogte van de vergoeding is ook afhankelijk van de mate van eigen schuld. Als u (mede) verantwoordelijk bent voor het ontstaan van het ongeval wordt niet de gehele schade vergoed. Ook als u niet geprobeerd heeft de schade beperkt te houden, heeft dit mogelijk gevolgen voor de hoogte van de vergoeding. 

Trias Legal helpt u verder

Als u schade heeft geleden, heeft u vaak veel aan uw hoofd. U wilt zich dan niet bezig houden met de juridische rompslomp die het meebrengt. Bij Trias Legal helpen we u daarom verder. We zetten de schadeposten voor u op een rij en kijken welke schade u vergoed kunt krijgen.

Daarnaast stellen we de tegenpartij aansprakelijk en zorgen we voor het contact met de tegenpartij of zijn verzekeraar. Dit alles zodat u zich kunt focussen op uw herstel.

Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak staat voorop bij Trias Legal. Elke stap die we nemen gebeurt in overleg. Uw belang staat hierbij voorop. Samen met u gaan we voor het beste resultaat. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken we volledig transparant. 

No cure, no pay

Kosten mogen geen reden zijn voor u om een andere partij niet aansprakelijk te stellen als deze schade heeft veroorzaakt. Daarom werkt Trias Legal met een no cure, no pay-policy. Als de zaak niet naar tevredenheid wordt opgelost, hoeft u hier geen kosten voor te betalen. Op deze manier bieden wij u gratis rechtshulp. 

Meer informatie

Bij Trias Legal helpen we u graag verder bij uw schade. We begrijpen als u hier vragen over heeft. Daarom zijn we te bereiken via info@triaslegal.nl, ons contactformulier en via Whatsapp. Graag komen we met u in gesprek om te bepalen wat we voor u kunnen betekenen.

Waarom Trias Legal?

  • No cure, no pay
  • Persoonlijke aanpak
  • Resultaatgericht
  • Transparantie

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers