Arbeidsongeschikt

Letselschade opgelopen? Uw schadeclaim
Home > Arbeidsongeschikt

Stel u heeft een ongeluk gehad of u bent langdurig ziek. Door de gevolgen hiervan bent u niet (volledig) in staat om te werken. Dit heet arbeidsongeschiktheid. In Nederland zijn er verschillende regelingen voor als iemand arbeidsongeschikt raakt. Bij Trias Legal helpen we u om grip op de situatie te krijgen en te ontvangen waar u recht op heeft. 

  • Ervaren specialisten
  • Gratis rechtshulp
  • Persoonlijke aanpak

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Het begrip arbeidsongeschiktheid heeft een andere betekenis in het dagelijks taalgebruik dan in de wet. In het dagelijks taalgebruik wordt het omschreven als de situatie waarin iemand niet in staat is om te werken. Volgens de wet is iemand pas arbeidsongeschikt als hij na twee jaar niet (volledig) in staat is om te werken. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ongeluk, maar ook een langdurige ziekte. 

Wanneer wordt u arbeidsongeschikt geacht?

Als u na twee jaar ziekte niet in staat bent of niet volledig in staat bent om te werken, wordt u beoordeeld op arbeidsongeschiktheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV. De mate van ongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van een vergelijking. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het loon dat u ondanks uw beperking zou kunnen verdienen en het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. 

Criteria van arbeidsongeschiktheid

Bij de mate van arbeidsongeschiktheid wordt een ruime beoordeling gemaakt. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op fysieke beperkingen en problemen, maar ook mentale problemen. Daarnaast wordt beoordeeld of de problemen van tijdelijke aard zijn of blijvend. Als uw situatie verandert, is een herbeoordeling uiteraard mogelijk. Dit kunt u zelf aanvragen.

In het arbeidsrecht wordt gebruikgemaakt van een percentage om de ongeschiktheid aan te geven. Dit percentage is het verschil tussen het loon dat de werknemer verdiende en het loon dat de werknemer kan verdienen na zijn ongeval of ziekte. Dit verschil wordt ook wel de verdiencapaciteit genoemd. Ter illustratie geven we u een voorbeeld:

 Stel, u verdient € 18,- per uur. Door lichamelijke klachten na een ongeval kunt u na twee jaar nog maar € 13,- per uur verdienen. Uw verdiencapaciteit is in dit geval € 5,- per uur minder. Uw arbeidsongeschiktheid wordt hierdoor vastgesteld op € 5,- / € 18,- = 27,8%.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als de werknemer 65% van zijn oude loon kan verdienen, wordt hij voor 35% arbeidsongeschikt geacht. Een werknemer die 35% of minder arbeidsongeschikt wordt geacht, heeft geen recht op een WIA-uitkering. Natuurlijk is het wel mogelijk om met uw werkgever om tafel te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo zou u bijvoorbeeld een aangepaste functie kunnen vervullen of uw huidige werk blijven doen maar met andere werktijden. 

Meer dan 35% arbeidsongeschikt

Als een werknemer voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is, is hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Voor de eerste periode ontvangt de werknemer een WGA-uitkering. De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van het loon dat de werknemer verdiende. Na de WGA-uitkering ontvangt de werknemer een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

Als de werknemer meer dan 35%, maar minder dan 50% arbeidsongeschikt is, krijgt hij na de WGA-uitkering een loonaanvullingsuitkering. Als de werknemer meer dan 50% arbeidsongeschikt is, volgt na de WGA-uitkering een vervolguitkering.

Volledig arbeidsongeschikt

Niet iedereen herstelt van een ongeluk of van een ziekte. Daar wordt ook in het recht rekening mee gehouden. Als iemand nog 20% of zelfs minder van zijn oude loon kan verdienen, heeft hij recht op een IVA-uitkering. Deze uitkering is bedoeld voor de gevallen waarin ook geen kans op herstel mogelijk geacht wordt.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Recht op een schadevergoeding

Naast het recht op een uitkering heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding. Dit is het geval als iemand anders aansprakelijk is voor het feit dat u arbeidsongeschikt bent geraakt. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval op de werkvloer door een onveilige werksituatie. Op onze website controleert u of u recht heeft op een schadevergoeding en kunt u de hoogte van uw schadevergoeding berekenen.

Letselschade advocaat bij arbeidsongeschiktheid

Niemand wil met arbeidsongeschiktheid te maken krijgen. Als u in een dergelijke situatie komt, heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw herstel is belangrijk en daarom is het verstandig om hulp te zoeken. Bij Trias Legal helpen we u graag bij uw arbeidsongeschiktheidszaak. Dit doen we op verschillende vlakken.

Het kan voorkomen dat uw werkgever u weer beter meldt of dat de bedrijfsarts oordeelt dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. In die situatie zijn we er voor u om te helpen met aantonen dat er wel degelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid. Als de beoordeling al voorhanden is, helpen we u met het uitzoeken van de passende uitkering. Ook als de re-integratie niet goed loopt nadat uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, helpen we u in de communicatie tussen u en uw baas om te zorgen voor een goede en passende functie.

Ten slotte helpen we u bij het claimen van een rechtmatige schadevergoeding. Op de pagina over letselschade advocaat vindt u meer informatie over de rol van onze advocaten en wat u van ons mag verwachten tijdens een traject. 

Waarom kiezen voor Trias Legal?

Bij Trias Legal zijn we gespecialiseerd in letselschade. Arbeidsongeschiktheid is hier een gevolg van, wat ervoor zorgt dat we de benodigde kennis ruimschoots in huis hebben. Een persoonlijke aanpak staat bij ons voorop. Daarnaast hanteren wij een no cure, no pay policy. Uw belang staat voorop en samen gaan we voor het beste resultaat. 

Meer informatie over arbeidsongeschikt

Wilt u meer informatie over het onderwerp arbeidsgeschiktheid? Vraagt u zich af of u recht heeft op een schadevergoeding? Of wilt u op een laagdrempelige manier kennismaken met Trias Legal door middel van een gratis intake? Neem dan contact met ons op. We zijn te bereiken via info@triaslegal.nl. Daarnaast zijn we te bereiken via Whatsapp of ons contactformulier.

Waarom Trias Legal?

  • No cure, no pay
  • Persoonlijke aanpak
  • Resultaatgericht
  • Transparantie

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40