Aansprakelijkheid wegbeheerder ex. artikel 6:174 jo. 6:162 BW

Home > Nieuws > Aansprakelijkheid wegbeheerder ex. artikel 6:174 jo. 6:162 BW

Aansprakelijkheid wegbeheerder

ECLI:NL:GHARL:2020:7814, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, uitspraak van 29 september 2020.

Het team van Trias Legal beschikt over juristen die zijn gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, zo ook de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Indien u vragen heeft over uw letselschade kunt u 24 uur per dag contact opnemen met een van onze juristen via +31 (0)6 14 200 440.

Elektrische fiets ongeval

Wat is er gebeurd?

Mevrouw is gevallen met haar elektrische fiets op een fietspad. Hierdoor heeft zij letselschade opgelopen. De gemeente is volgens mevrouw in haar hoedanigheid van wegbeheerder aansprakelijk voor deze schade, omdat het fietspad niet voldeed aan de eisen die men daaraan mag stellen. Mevrouw vordert van de gemeente een schadevergoeding voor haar letselschade op grond van aansprakelijkheid van de wegbeheerder (artikel 6:174 jo. 6:162 BW). Echter heeft de gemeente samen met Achmea verweer gevoerd tegen deze aansprakelijkheidsstelling

Beschikking staande financiële middelen

Wat oordeelde het Hof?

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder, zijn de volgende gezichtspunten medebepalend: (a) de aard van de weg, (b) de functie van de weg, (c) de fysieke toestand van de weg ten tijde van de verwezenlijking van het gevaar, (d) het te verwachten gebruik van de weg door derden, (e) de grootte van de kans op verwezenlijking van het aan de weg gebonden gevaar, (f) de mogelijkheid en bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen en (g) de aan het overheidslichaam toekomende beleidsvrijheid en ter beschikking staande financiële middelen.

Het geschil is gericht op het gezichtspunt van de fysieke toestand van de weg ten tijde van de verwezenlijking van het gevaar. Met name over de gebrekkigheid van de fysieke toestand van het fietspad en de kans dat daaruit een ongeval kan ontstaan met letselschade ten gevolge. Indien deze vragen positief kunnen worden beantwoord staat de aansprakelijkheid van de wegbeheerder vast.

In onderhavig geval was er volgens mevrouw sprake van een betegeling die uit haar verband was geraakt, waardoor er tussen enkele tegels in de lengterichting diepe groeven waren ontstaan van ongeveer 3 cm breed en hoogteverschil tussen de tegels onderling. Dit was volgens haar raadsman mogelijk door de zware belasting van het fietspad. De dagen na het ongeval is de gemeente overgegaan tot vervanging van het plaveisel. Hierdoor was het helaas niet meer mogelijk om de niveauverschillen precies vast te stellen, dit moet dan ook (deels) worden toegerekend aan de gemeente.

De gemeente voert aan dat er reeds geen meldingen waren binnengekomen over andere ongevallen dan dat van mevrouw. De kans op ongevallen zal hierdoor verwaarloosbaar klein dienen te worden geacht. Dit maakt dat zij als wegbeheerder niet aansprakelijk zijn. Echter oordeelt het Hof dat het enkele feit dat er voor mevrouw nog niemand een melding had gemaakt, niet maakt dat de kans op een ongeval, met ernstige letselschade ten gevolge, door de slechte fysieke toestand van de weg, verwaarloosbaar klein kan worden geacht. Het Hof oordeelt concludeert op basis van deze feiten dat het fietspad gebrekkig is en de gemeente aansprakelijk is in haar hoedanigheid als wegbeheerder.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Gemeente verantwoordelijk

Conclusie

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het garanderen van veilige wegen ter voorkoming van het voordoen van ongevallen door gebreken aan de weg. In onderhavig geval zijn gezichtspunten genoemd voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40