Als de verzekeraar niet meewerkt aan een eerlijke schadevergoeding

Home > Nieuws > Als de verzekeraar niet meewerkt aan een eerlijke schadevergoeding

Als de verzekeraar niet meewerkt aan een eerlijke schadevergoeding, wat dan? Trias Legal regelt het!

Stel, je wordt het slachtoffer van een ongeval, waarbij je letselschade oploopt. Dan heb je recht op schadevergoeding. Maar wat als de verzekeraar van de veroorzaker vervolgens niet over de brug komt? Dan is er sprake van secundaire victimisatie. Je bent eerst het slachtoffer van een ongeval, en vervolgens ook nog eens van het langdurig slecht behandelen van jouw dossier door een verzekeraar. Maar is daar wat aan te doen? Gelukkig wel.

Uit rechtspraak blijkt dat verzekeraars die een letselschadezaak traineren of slecht behandelen aan het slachtoffer een hogere schadevergoeding moeten betalen. In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland heeft de rechter het nogmaals bevestigd. Het slachtoffer kan in deze zaak vanwege secundaire victimisatie aanspraak maken op een hogere schadevergoeding. Dit soort gevallen, waarbij de verzekeraar meer moet betalen omdat sprake is van secundaire victimisatie, komen helaas steeds vaker voor.

Weinig voortvarende aanpak

Wanneer is er sprake van het slecht behandelen van een zaak door een verzekeraar? Daarvan kun je spreken als de verzekeraar er een weinig voortvarende aanpak op na houdt. Verzekeraars zijn verplicht om snel en adequaat te handelen en te reageren. Als dit niet gebeurt, is de verzekeraar in gebreke. Bij langdurig verzuim om de zaak voortvarend te behandelen, kan er al sprake zijn van secundaire victimisatie, want het slachtoffer wordt de dupe van de gebrekkige en soms zelfs onrechtmatige aanpak van de verzekeraar.

Onjuiste standpunten

Ook als een verzekeraar onjuiste standpunten inneemt en daaraan blijft vasthouden, kan er sprake zijn van secundaire victimisatie. Bijvoorbeeld als op onjuiste gronden wordt gesteld dat er bij het slachtoffer geen ongevalsgerelateerde klachten zijn. Of als een medisch adviseur van de verzekeraar zegt dat whiplash niet bestaat, wat natuurlijk onzin is. In deze gevallen kan op grond van secundaire victimisatie een hogere schadevergoeding worden geclaimd. 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Trias Legal regelt het

Is er in uw zaak sprake van een verzekeraar die veel te traag handelt, z’n afspraken niet nakomt, of onjuiste standpunten inneemt? Dan is het verstandig om contact op te nemen met Trias Legal. Wij behandelen uw zaak snel en zorgvuldig en zorgen ervoor dat alle schade wordt vergoed.

Is er in uw zaak sprake van secundaire victimisatie? Dan claimen we extra smartengeld voor al het leed en ongemak dat door de handelswijze van de verzekeraar wordt veroorzaakt.

Met Trias Legal sta je sterker!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40