Bedrijfsongeval: aansprakelijkheid werkgever

Home > Nieuws > Bedrijfsongeval: aansprakelijkheid werkgever
ECLI:NL:RBMNE:2020:234

Bedrijfsongeval: aansprakelijkheid werkgever

In dit uitspraak gaat het over de werkgeversaansprakelijkheid ingevolge art. 7:658 lid 1 BW voor beenletsel dat is veroorzaakt door een rolcontainer.

Bedrijfsongeval

Wat is er gebeurd?

Verzoekster (hierna: werkneemster) heeft voor HEMA verschillende werkzaamheden uitgevoerd als vrachtwagenchauffeur. Werkneemster heeft letsel opgelopen tijdens laad- en loswerkzaamheden voor HEMA. Dit heeft plaatsgevonden gedurende het vervoeren van producten in een rolcontainer. Vanaf de vrachtwagen naar de winkel is de rolcontainer blijven haken in een putdeksel, waardoor de rolcontainer is gekanteld. De rolcontainer is terechtgekomen op het scheenbeen van werkneemster. Dit tragisch ongeval heeft een wond op het scheenbeen veroorzaakt. De werkneemster wil dat HEMA aansprakelijk wordt gesteld voor dit arbeidsongeval. 

Rechtsvraag

Hierbij geeft de kantonrechter een oordeel over de werkgeversaansprakelijkheid krachtens art. 7:658 BW met betrekking tot een arbeidsongeval.

Voldaan aan zorgplicht?

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wat oordeelde de rechtbank?

In beginsel licht de rechtbank de reikwijdte van art. 7:658 BW toe. Op grond van lid 1 van art. 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht. Hieraan worden hoge eisen gesteld met betrekking tot de veiligheid van de werkplek en het gereedschap waarmee de werknemers moeten werken. Daarnaast is werkgever verplicht aanwijzingen te geven voor een veilige werkomgeving en ook toezien of daadwerkelijk wordt gehouden aan die aanwijzingen. Ingevolge lid 2 van art. 7:658 BW is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hier kan van worden afgeweken in twee gevallen. Ten eerste als de werkgever kan bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Ten tweede als de werkgever kan aantonen dat de werknemer opzettelijk of met bewuste roekeloosheid de schade heeft veroorzaakt. Door de camerabeelden is het aannemelijk dat de werkneemster door de rolcontainer verwond is. Dit leidt tot de vaststelling dat de schade is ontstaan in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Bovendien heeft HEMA op geen enkele wijze instructies gegeven over het gebruik van de rolcontainers. Hiermee heeft HEMA niet voldaan aan zijn zorgplicht zoals vermeld in lid 1 van art. 7:658 BW. Verder komt het ongeval ook voor de risico van HEMA, nu HEMA rolcontainers gebruikt die gevoelig zijn voor oneffenheden in de ondergrond en daardoor kunnen omvallen. 

Werkgever aansprakelijk ingevolge art. 7:658 BW

Is aansprakelijk gesteld.

Conclusie

De kantonrechter is van oordeel dat HEMA aansprakelijk is voor de schade die de werkneemster heeft geleden en zal lijden ten gevolge van het arbeidsongeval.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40