De medische en juridische causaliteit

Home > Nieuws > De medische en juridische causaliteit
Door: A.M.D.J Aerts

De medische en juridische causaliteit

Het gebeurt regelmatig dat na een aanrijding discussie ontstaat met de verzekeraar over het zogenaamde causaal verband. Bij dergelijke discussies staat de vraag centraal of de gezondheidsklachten die iemand ervaart het gevolg zijn van het ongeval. De klachten moeten kunnen worden toegerekend aan het ongeval. 

Een onderscheid kan en moet worden gemaakt tussen de medische en juridische causaliteit: 

  • Er is sprake van een medisch causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis enerzijds en de klachten anderzijds als de klachten objectiveerbaar en medisch verklaarbaar zijn. Hierbij gaat het dus vooral om het verband tussen de gezondheidsklachten en het ongeval. Het is een medisch expert die moet oordelen of zij al dan niet in causaal verband staan
  • Bij juridische causaliteit gaat het niet om medisch objectiveerbaar bewijs dat sluitend is, maar om een redelijke mate van waarschijnlijkheid. De juridische causaliteit zal geen rekening houden met de voorgeschiedenis van iemand. Er wordt hier enkel gekeken of de schade het gevolg is van de gebeurtenis, zonder dat ook eerder gebeurtenissen een rol spelen. 

Om het jurdische causale verband aan te tonen is het niet noodzakelijk dat er een sluitend wetenschappelijke verklaring is voor de klachten die zijn ontstaan ten gevolge van het ongeval. Om te voldoen aan het juridisch causaal verband moet er worden voldaan aan drie voorwaarden:

  1. Voor het ongeval was er geen sprake van dezelfde of vergelijkbare klachten;
  2. Het ongeval kan de klachten veroorzaken en;
  3. Een alternatieve verklaring ontbreekt.

Zelfs indien er sprake is van een geringe impact, hoeft dit niet te betekenen dat de klachten niet het gevolg zijn van het ongeval (ECLI:NL:GHARL:2021:1759).

Problemen in de praktijk

Verzekeraars stellen zich vaak op het standpunt dat wanneer medische causaliteit ontbreekt, ook geen sprake zou zijn van juridische causaliteit. In principe moet er voldaan zijn aan zowel de juridische als de verdergaande medische causaliteit. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. In sommige zaken wordt de juridische causaliteit door een rechter aangenomen, en dit wordt als voldoende geacht. Hierbij kun je denken aan het voorbeeld dat iemand al nekklachten had voor het ongeval en deze na het ongeval alleen nog maar meer zijn toegenomen. In dit geval kan de medisch oorzakelijkheid met het ongeval niet worden aangetoond, terwijl er wel sprake is van een juridische oorzaak. De klachten zijn namelijk erger geworden na het schadefeit. 

Daarnaast kan vaak als sprake is van medische causaliteit, dus als het ongeval heeft geleid tot een objectief vast te stellen aandoening, worden aangenomen dat ook sprake is van juridische causaliteit.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40