De rol van de medisch adviseur

Home > Nieuws > De rol van de medisch adviseur
Door: A.M.D.J Aerts

De rol van de medisch adviseur

Een van de dingen die wij zullen gaan doen op het moment dat u een letselschadedossier bij ons start, is het verzamelen van medische informatie. Dit is de informatie van uw medische behandelaren, denk hierbij aan je huisarts, fysiotherapeut of orthopeed. Als alle medische informatie is verzameld zenden wij deze toe aan de medisch adviseur. De medisch adviseur speelt een belangrijke rol in de letselschadezaak. 

Wat doet de medisch adviseur?

De medisch adviseur schrijft een medisch advies over de medische toestand van iemand. De gezondheidssituatie van iemand wordt beoordeelt, door te kijken naar de aanwezige medische informatie. De medisch adviseur beantwoordt daarnaast de vragen die u heeft gesteld aan hem. Ook wordt er gekeken naar welke klachten en beperkingen iemand (tijdelijk) aan het ongeval heeft overgehouden. Aan de hand van het medisch advies kan worden onderbouwd waarom bepaalde schadeposten vergoed dienen te worden. In iedere zaak is dit anders. Geen enkel ongeval is hetzelfde en iedereen reageert er anders op. Er zijn veel verschillende factoren die het beloop beïnvloeden. 

Moment van aanvragen

Niet in iedere letselschadezaak wordt medisch advies aangevraagd vanwege verschillende redenen. Zo kan het zijn dat iemand weinig behandelingen heeft gevolgd waardoor er weinig medische stukken zijn. Het is in iedere letselschadezaak echter wel van belang om, als het kan, een medisch advies aan te vragen. Ook als u licht letsel heeft. Het medisch advies kan namelijk mede het causale verband tussen het ongeval en de klachten aantonen. Het medisch advies zorgt ervoor dat u kunt bewijzen welke schadeposten vergoed dienen te worden. 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Waarom is het medisch advies zo belangrijk?

Het medisch avies vervult meerdere belangrijke functies. Om te beginnen, zoals ook al eerder gezegd is, kan het medisch advies het medisch causaal verband tussen het ongeval en de klachten aantonen. Daarnaast omschrijft het medisch advies welke klachten en beperkingen je aan het ongeval hebt overgehouden. Tot slot geeft het medisch advies een inzicht in het verwachte toekomstige herstelverloop van de klachten. Op basis hiervan kan worden beoordeeld op eventuele toekomstige schade meegenomen dient te worden genomen in de afwikkeling van de schade. 

Het medisch advies kan worden aangedragen als bewijsmateriaal. Het helpt met het onderbouwen van de verschillende schadeposten, zoals de beperking in de huishoudelijke taken en het verlies van arbeidsvermogen. 

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40