De wettelijke regels omtrent de E-bike

Home > Nieuws > De wettelijke regels omtrent de E-bike
Door: A.M.D.J. Aerts

Wat zijn E-Bikes

E-bikes zijn elektrische fietsen, oftewel fietsen met een hulpmotor. De elektrische fiets valt onder te verdelen in twee categorieën: de standaard elektrische fiets en de speed-pedelec. Tegenwoordig valt de E-bike niet meer weg te denken uit het dagelijkse verkeer. De regelgeving omtrent deze fietsen mag dan ook niet achterblijven. In deze blog leest u meer over de wettelijke regeling omtrent E-bikes. Zijn de aansprakelijkheidsregels van de elektrische fiets gelijk aan de aansprakelijkheidsregels van de gewone fiets?

De regels

Het is vooral de snelheid van de E-bike die zorgt voor meer gevaar in het verkeer. Voor de E-bikes gelden dezelfde regels als voor gewone fietsen. Zo is er geen minimumleeftijd, is er geen rijbewijs vereist, is het niet verplicht om verzekerd te zijn voor het voertuig en moet u fietsen op het verplichte fietspad. 

Ben je als bestuurder van een E-bike een zwakke verkeersdeelnemer?

Enkel de E-bike met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur valt als elektrische fiets onder de gewone fietsen. Het mag in dit geval niet mogelijk zijn om gebruik te maken van trapondersteuning vanaf 25 kilometer per uur. Daarnaast mag de elektrische motor een maximaal vermogen hebben van 250 watt. Als aan deze voorwaarden is voldaan valt de E-bike onder de bescherming van artikel 185 WVW. De bestuurder van een E-bike wordt dan gezien als een zwakke verkeersdeelnemer. Voor zwakke verkeersdeelnemers gelden speciale regels omtrent de aansprakelijkheid. Dit betekent onder andere dat de aansprakelijkheid voor minimaal 50% ligt bij de andere bestuurder, tenzij er sprake is van overmacht. 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Speed-pedelec

In het geval van de speed-pedelec ligt het anders. De speed-pedelec kan een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur behalen. De bestuurder dient onder andere in het bezit te zijn van een bromfietsrijbewijs en er geldt een minimumleeftijd voor het besturen van het voertuig. Deze regels duiden er mede op dat de speed-pedelec als een bromfiets gezien wordt en niet als een fiets. De bromfiets valt onder de sterke verkeersdeelnemers. Dit zorgt ervoor dat een speed-pedelec bestuurder geen extra bescherming toekomt in het verkeer volgens de wet.

In de praktijk

Hieronder treft u meerdere voorbeelden van situaties met uw E-bike die zich in de praktijk kunnen voordoen:

  1. U heeft met uw E-bike een ongeval met een auto waarbij u van rechts kwam en de auto u voorrang had moeten verlenen. De autobestuurder is voor 100% aansprakelijk en zal al uw schade moeten vergoeden.
  2. U fietst op een normale fiets en wordt aangereden door een E-bike die door rood licht rijdt. De E-bike is voor 100% aansprakelijk. Beide zijn zwakke verkeersdeelnemers en gelden er geen speciale aansprakelijkheidsregels.
  3. U fietst op een E-bike en vergeet voorrang te verlenen aan een van rechts komend busje. De bestuurder van het busje is voor 50% aansprakelijk voor uw letselschade, tenzij er sprake is van een uitzondering. Ook al heeft de bestuurder van het busje geen schuld aan het ongeval, het is een sterke verkeersdeelnemer die een zwakke verkeersdeelnemer aanrijdt.
Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40