Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Home > Nieuws > Een ongeluk zit in een klein hoekje!
ECLI:RBMNE:2020:3130

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Recentelijk heeft de kantonrechter een oordeel geveld over de reikwijdte van de risicoaansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen. In het onderhavige geval betreft het schade die door een driejarige jongen is veroorzaakt aan het voertuig van een kennis van zijn moeder.

Wat is er gebeurd?

Een driejarige jongen zat in de auto van een kennis van zijn moeder. De kennis stopte om te tanken en liet ondertussen de autosleutels in het contact. Nadat hij terugkwam, ontdekte hij schade aan zijn auto. De jongen had met de elektrische bediening het dak geopend. Vervolgens had hij aan het panoramadak gehangen, waardoor deze niet meer gesloten of geopend kon worden. Tot slot had hij een blik frisdrank uit het geopende raam op de motorkap gegooid, ten gevolge waarvan een deuk in de motorkap is ontstaan.

De moeder van de jongen heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Vivat. Vivat heeft geweigerd de schade te vergoeden, omdat de schade volgens hen niet kan zijn ontstaan op de wijze waarop de eigenaar van de auto het beschrijft. Naar aanleiding hiervan heeft de eigenaar van de auto een vordering ingediend bij de rechtbank.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wat oordeelde de rechtbank?

Vivat is slechts tot betaling verplicht indien de moeder schadeplichtig is tegenover de eigenaar van het voertuig. Dit betreft risicoaansprakelijkheid van een ouder voor gedragingen van kinderen die jonger zijn dan veertien jaar, neergelegd in artikel 6:169 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis van artikel 6:164 van het Burgerlijk Wetboek kan een onrechtmatige gedraging van een kind jonger dan veertien, niet aan dat kind worden toegerekend. Om degene die schade heeft geleden toch verhaalsmogelijkheid te bieden, is artikel 6:169 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek in het leven geroepen. Op basis van dit artikel is degene die het ouderlijk gezag uitoefenent over een kind, jonger dan veertien jaar, aansprakelijk voor schade toegebracht door het kind. Het is hierbij niet van belang of de ouder het schadeveroorzakende handelen kon of moest voorkomen.

Artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht wordt verminderd door de schade te verdelen naar de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.

De kantonrechter, bij de rechtbank, oordeelde dat in beginsel de moeder de schade moet vergoeden, omdat zij als ouder aansprakelijkheid is voor het handelen van haar zoon krachtens artikel 6:164 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de kantonrechter neemt echter de ernst van het feit dat de eigenaar van het voertuig zijn autosleutels in het contact heeft gelaten met zich mee dat de schadevergoedingsplicht van de moeder volledig komt te vervallen krachtens artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. Het in het contact laten van de autosleutels brengt namelijk een te gevaarzettende situatie met zich mee. Dit met name, indien er zich jonge kinderen zonder toezicht in de auto bevinden.

Conclusie

De schade aan het voertuig komt volledig voor het risico van de eigenaar van het voertuig. De rechter passeert hierbij de risicoaansprakelijkheid neergelegd in artikel 6:169 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek met behulp van artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. Doordat de eigenaar van het voertuig naliet de autosleutels uit het contact te halen, creeerde hij immers een zodanig groot gevaar dat de gevolgen ervan voor zijn rekening komen.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40