Een voorrangsfout weegt zwaarder dan een snelheidsovertreding

Home > Nieuws > Een voorrangsfout weegt zwaarder dan een snelheidsovertreding
ECLI:NL:RBNHO:2022:5956

Een voorrangsfout weegt zwaarder dan een snelheidsovertreding

Maximumsnelheid

Uit de jurisprudentie blijkt dat de maximumsnelheid een belangrijke verkeersnorm is. Deze norm strekt tot voorkoming van een specifiek gevaar. Wanneer deze norm wordt overtreden en er ontstaat een aanrijding dan wordt in beginsel aangenomen dat de aanrijding het gevolg is van de overschrijding van de maximumsnelheid. Daarbij kan het zelfs zo zijn dat het niet verlenen van voorrang juridisch zonder gevolgen blijft. 

Zo oordeelde het Hof Amsterdam in een zaak uit 2004: Door met een te hoge snelheid over een drukke en niet overzichtelijke weg in het stadsverkeer te rijden heeft de bestuurder volgens het Hof zichzelf andere weggebruikers blootgesteld aan zodanig grote en onbeheersbare risico’s dat een mogelijke medeschuld van de automobilist verwaarloosbaar klein was ten opzichte van de schuld aan de zijde van de motorrijder. 

ECLI:NL:RBNHO:2022:5956

Uit de uitspraak van 23 juni 2022 volgt echter het volgende. Er heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een motorfiets en een auto. De auto stond aan de rechterzijde geparkeerd in een parkeervak aangrenzend aan de rijstrook. Op het moment dat de motorfiets nadert besluit de auto uit haar parkeervak te rijden zonder richting aan te geven. Het is voor de motorbestuurder onmogelijk om de auto te kunnen ontwijken. Partijen komen in een botsing.

Er was ter plaatse een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur toegestaan. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder van de motorfiets hoogstwaarschijnlijk de ter plaatse toegestane snelheid met minimaal 9 kilometer en maximaal 37 kilometer per uur heeft overschreden. 

De rechtbank is van mening dat de automobilist onrechtmatig heeft gehandeld jegens de bestuurder van de motorfiets. Hierbij moet volgens de rechtbank rekening worden gehouden met het feit dat de automobilist een bijzondere manoeuvre verrichte. Bij een bijzondere manoeuvre geldt een bijzondere oplettendheid. Volgens de wet (Art. 54 RVV) moest de automobilist het overige verkeer voor laten gaan. De rechtbank stelt voorop dat een voorrangsfout in het verkeersrecht in het algemeen zwaarder weegt dan een overschrijding van de maximumsnelheid. Ook aan te hard rijdend voorrangsgerechtigd verkeer moet voorrang worden verleend. We dienen in het verkeer rekening te houden met in redelijkheid te verwachten snelheidsovertredingen.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Eigen Schuld

In de uitspraak neemt de rechtbank een aandeel eigen schuld aan van 40%. Hiertoe komt de rechter omdat dat de bestuurder van de motorfiets als verkeersdeelnemer oplettend diende te zijn en tot op zekere hoogte rekening diende te houden met fouten van andere weggebruikers. 

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Het team van Trias Legal beschikt over juristen die zijn gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Indien u vragen heeft over uw letselschade kunt u 24 uur per dag contact opnemen met een van onze juristen via +31 (0)6 14 200 440.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40