Eenzijdig ongeval met lachgas

Eenzijdig ongeval met lachgas

Lachgas is een verboden substantie in Nederland en het bezit, gebruik, verkoop en distributie ervan zijn verboden volgens de Opiumwet. Dit lachgasverbod is 1 januari 2023 van kracht geworden. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan. Het gebruik van lachgas in verband met het besturen van voertuigen is strafbaar. Het is belangrijk om te weten dat lachgas een gevaarlijke substantie is en het gebruik ervan potentieel ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van de gebruiker en anderen in de omgeving.

ECLI:NL:RBNHO:2023:392 

Verzoeker is als passagier van een personenauto betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. De personenauto bestuurder door een verzekerde bij ASR, is met hoge snelheid tegen een stilstaande pijlwagen gebotst. Verzoeker heeft verklaard dat hij tijdens het rijden met lachgas gevulde ballonnen aan de bestuurder heeft gegeven en heeft waargenomen dat de bestuurder deze ballonnen leegzoog. Vlak daarvoor hadden bestuurder en verzoeker samen lachgasballonnen gebruikt op de parkeerplaats bij de Mc Donalds. In het voertuig werden ook cilinders met lachgas en lege ballonnen aangetroffen. De bijrijder (verzoeker) liep zwaar lichamelijk letsel op ten gevolge van het ongeval. 

 

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Noord-Holland heeft de bestuurder veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens kort gezegd roekeloos rijgedrag. Daarbij heeft de rechtbank tevens een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van drie jaar opgelegd.

Letselschade verzoeker

Verzoeker is van mening dat ASR zijn letselschade dient te vergoeden als aansprakelijkheidsverzekeraar van de personenauto waarmee het ongeval geschiedde. 

Heeft de bestuurder van de personenauto onrechtmatig gehandeld jegens de bijrijder?

Indien de bestuurder van de personenauto onrechtmatig heeft gehandeld is ASR is als aansprakelijkheidsverzekeraar jegens de bijrijder aansprakelijk voor het ongeval en maakt de bijrijder dus aanspraak op vergoeding van zijn schade als gevolg van het ongeval. 

Oordeel van de rechtbank: De bestuurder van de personenauto heeft onrechtmatig gehandeld jegens de bijrijder. Het ongeval is primair veroorzaakt door het roekeloze rijgedrag van de bestuurder. De bestuurder was onder invloed van lachgas, heeft te hard gereden en de pijlwagen te laat opgemerkt. Er is een duidelijk onderscheid tussen de handelwijze van de bestuurder en de bijrijder. Niet is gesteld of gebleken dat de bijrijder zich heeft bemoeid met de wijze van besturen van de auto of het rijgedrag van de bestuurder. 

Eigen schuld

Bij eigen schuld is het uitgangspunt dat de schade over de benadeelde en de aansprakelijke wordt verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, naar rato van de causaliteit van die omstandigheden (art. 6:101 BW). 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Oordeel Rechtbank

Het ongeluk en de schade is een gevolg van omstandigheden die aan beide partijen kunnen worden toegerekend. De bijrijder wist toen hij de auto instapte dat de bestuurder onder invloed was lachgas. Daarnaast heeft de bijrijder tijdens het rijden lachgasballonnen aan de bestuurder gegeven. De bijrijder had kunnen weten welke risico’s het gebruik van lachgas tijdens het autorijden heeft. De bijrijder heeft 50% eigen schuld aan het ontstaan van zijn schade.

Samenvattend

De bijrijder van een auto kan zelfs als hij met zijn gedragingen heeft bijgedragen aan het ontstaan van een ongeval, en de schade die daaruit voortvloeit, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder aanspreken. 

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40