Heeft u letselschade? Ook de kosten van voorzieningen en hulpmiddelen moeten worden vergoed!

Heeft u letselschade? Ook de kosten van voorzieningen en hulpmiddelen moeten worden vergoed!

Slachtoffers met letselschade krijgen met soorten schade te maken. Een schadepost die zeker niet mag worden vergeten is zorgschade. Deze schade bestaat uit de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding die u na het ongeval maakt. Alle zorgschade dient vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Trias Legal helpt u hierbij, door u te begeleiden in het schaderegelingstraject.

Wat is zorgschade?

Bij het vaststellen van zorgschade onderscheiden we de volgende vormen van zorg en hulp:

  • Verpleging en verzorging
  • Hulp in de huishouding
  • Overige noodzakelijke hulp en zorg

Naast de genoemde soorten zorg en hulp kunnen ook andere voorzieningen deel uitmaken van de schadepost Zorgschade, zoals een vervoersvoorziening of aanpassingen in uw woning.

Handreiking Zorgschade

De Letselschade Raad heeft een Handreiking zorgschade bij letselschade opgesteld, waarin staat dat het slachtoffer recht heeft op een vergoeding voor de noodzakelijke zorg die nodig is. De handreiking biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van de zorgbehoefte en de hoogte van de zorgkosten. Dit hulpmiddel van De Letselschade Raad is opgesteld om de positie van letselschadeslachtoffers te verbeteren.

Oplossing afdwingen

Voor veel soorten zorg en voorzieningen bestaan publiekrechtelijke regelingen, zoals de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het komt vaak voor dat slachtoffers van het kastje naar de muur worden gestuurd, bijvoorbeeld als de aansprakelijke verzekeraar voor een voorziening verwijst naar de gemeente en de gemeente juist wijst naar de verzekeraar. Wanneer zo’n situatie optreedt, kan Trias Legal een oplossing afdwingen. De instantie waar u een aanvraag indient moet deze in behandeling nemen, waarbij uw belang centraal dient te staan.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Hulp van Trias Legal

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u uw zaak voor advies aan ons voorleggen? Of wilt u meer informatie over zorgschade of een andere schadecomponent? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40