Hoe kunt u voldoen aan uw bewijslast?

Home > Nieuws > Hoe kunt u voldoen aan uw bewijslast?

Hoe kunt u voldoen aan uw bewijslast? Trias Legal biedt hulp!

Heeft u bij een ongeval letselschade opgelopen? En is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan heeft u recht op volledige vergoeding van uw schade. Maar helaas, recht hebben is soms iets anders dan recht krijgen. Het is aan u, als eisende partij, om bewijsmateriaal aan te leveren om de aansprakelijkheidstelling en de schade te onderbouwen. Natuurlijk helpt Trias Legal u hierbij!

Er geldt in het Nederlandse civielrecht een duidelijke hoofdregel: wie eist, bewijst. Dus wanneer u stelt dat iemand anders verantwoordelijk is voor een ongeval waardoor u schade hebt opgelopen, dan moet u dat bewijzen. Dat noemen we de bewijslast. Wanneer het u niet lukt om uw claims te bewijzen, dan krijgt u uw schade niet of niet volledig vergoed. De bewijslast gaat bij letselschade om drie onderwerpen: de aansprakelijkheid, uw letsel en uw schade.

Bewijslast aansprakelijkheid

Nadat u schade heeft geleden bij een ongeval, stelt u de wederpartij met hulp van Trias Legal via een aangetekende brief aansprakelijk. In de brief worden de feiten en omstandigheden van het ongeval weergegeven. Bijvoorbeeld: volgens u gaf de wederpartij u geen voorrang op een gelijkwaardige kruising, waardoor een verkeersongeval is ontstaan, waarbij u letsel hebt opgelopen.

Maar met deze stellingen bent u er nog niet, want u moet deze met bewijsmateriaal onderbouwen. Daarom levert u zoveel mogelijk ondersteunend bewijs aan, zoals fotomateriaal van het ongeval, het ingevulde schadeformulier, het proces-verbaal van de politie en eventuele getuigenverklaringen.

Bewijslast letsel

Ook het letsel dat u zegt door het ongeval te hebben opgelopen zult u moeten bewijzen. Daarom levert u medische informatie aan, bijvoorbeeld een brief van uw huisarts, uw bedrijfsarts of uw fysiotherapeut. Deze verklaringen worden door Trias Legal opgevraagd en als bewijs aangevoerd bij de aansprakelijke partij.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Bewijslast schade

Ook de financiële gevolgen van het ongeval moeten door u worden bewezen. Het gaat verschillende schadeposten. Trias Legal helpt u daarbij. Het is van belang dat u alle gemaakte kosten noteert en bonnetjes en facturen bewaart.

Hulp van Trias Legal

Hoe beter uw letselschadeclaim is onderbouwd, des te sneller kan de zaak worden afgewikkeld. Daarom is de hulp van Trias Legal onmisbaar. Onze kosten zijn geheel te verhalen op de aansprakelijke partij. Wilt u meer weten? Neem dan contact op!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40