Kan de QALY-methodiek gebruikt worden voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld?

Home > Nieuws > Kan de QALY-methodiek gebruikt worden voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld?
echtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak 29 april 2019 met zaaknummer C/02/353835.

Kan de QALY-methodiek gebruikt worden voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld?

Impact letsel op leven bepalen op basis van QALY-methodiek

Verzoeker heeft als gevolg van een ongeval, veroorzaakt door een verzekerde van Achmea, ernstig hand- en hoofdletsel opgelopen.

Wat is er gebeurd?

Verzoeker lijdt aan een post traumatische stress stoornis (PTSS) en heeft een blijvende invaliditeit overgehouden aan de linker hand. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend, maar partijen hebben tot op heden geen overeenstemming kunnen bereiken over een aantal schadeposten. Het ging hier met name om de hoogte van het smartengeld. Om voornoemde reden wil verzoeker het smartengeld door de rechtbank vast laten stellen en acht het noodzakelijk dat daaraan voorafgaand een deskundigenonderzoek wordt gedaan naar de impact van het letsel op zijn leven. Hierbij acht verzoeker het van belang dat het onderzoek wordt gedaan op grond van de QALY-methodiek die in de gezondheidseconomie wordt gebruikt. Deze methode is inmiddels toepasbaar gemaakt als hulpmiddel bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

QALY-methode

Bij deze methode, die in de gezondheidseconomie wordt gebruikt, wordt een gewicht gegeven aan de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte. Een QALY wordt uitgedrukt in een getal tussen de 0 (dood) en 1 (perfecte gezondheid) gedurende één levensjaar. Dit wordt dan het QALY-gewicht genoemd. Hoe groter de invloed een bepaalde gezondheidstoestand op de kwaliteit van leven, hoe lager het getal is.

Wat oordeelde de rechtbank?

De rechtsvraag in deze zaak was of de QALY-methode de aangewezen methode is om het bedrag aan smartengeld te bepalen. Achmea stelt dat het verzoek moet worden afgewezen.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de QALY-methode ook toepasbaar is voor andere doeleinden, dus ook voor de hoogte van het smartengeld. In een bodemprocedure zal uiteindelijk moeten blijken of de methode geschikt is. Het nut van de QALY-methode voor de vaststelling van de hoogte van het smartengeld is om die reden op voorhand niet uit te sluiten is.

Conclusie

De rechtbank heeft het verzoek toegewezen en een onderzoek bevolen door een deskundige.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Wilt u weten wat er in uw vergelijkbare letselschade situatie mogelijk is? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder! Onze werkwijze is simpel en we leggen u het graag uit.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40