Letselschade opgelopen door een kapotte stoeptegel? Uw gemeente is mogelijk aansprakelijk!

Letselschade opgelopen door een kapotte stoeptegel? Uw gemeente is mogelijk aansprakelijk!

Regelmatig lopen mensen letselschade op door een val over een opstaande stoeptegel, of andere hoogteverschillen in de openbare weg. De aansprakelijkheid voor dit soort letselschades dient beoordeeld te worden aan de hand van artikel 6:174 BW, de risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder. Trias Legal is gespecialiseerd in letselschadezaken en kan u helpen uw schade te verhalen.

Bij de vraag of de weg voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, zal gekeken moeten worden of de weg deugdelijk is met het oog op het te verwachten gebruik en de bestemming. Ook moet worden gekeken naar voorkoming van gevaar voor personen en zaken. Hierbij is van belang hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk én redelijkerwijs te vergen zijn om deze risico’s te verkleinen. 

Op grond van artikel 6:174 BW zijn er drie vereisten voor aansprakelijkheid van de wegbeheerder:

  • De wegbeheerder moet eigenaar zijn
  • Het moet om een (deel van een) opstal of weg gaan
  • De weg of opstal voldoet niet aan de eisen

Hoogteverschillen vanaf drie centimeter

Het CROW, een Nederlands kennisinstituut voor infrastructuur en openbare ruimte, geeft aan dat een hoogteverschil vanaf 3 centimeter als ernstig kan worden gekwalificeerd en dat zo’n hoogteverschil zo snel mogelijk moet worden hersteld door de wegbeheerder. Maar er zijn meer beoordelingsfactoren. Alle omstandigheden van een specifiek geval moeten worden meegewogen. Zo kan een oneffenheid op een stoep binnen de bebouwde kom anders worden beoordeeld dan eenzelfde oneffenheid in het buitengebied.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Letselschade opgelopen?

Heeft u letselschade opgelopen door een valpartij als gevolg van een gebrekkige weg, bijvoorbeeld door een opstaande stoeptegel? Dan is het raadzaam contact met Trias Legal op te nemen. Op grond van artikel 6:174 BW is de wegbeheerder mogelijk aansprakelijk voor uw schade.

Wij helpen u bij het verhalen van uw schade. Ook onze kosten kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij, waardoor het u niets kost. Neem daarom vandaag nog contact met ons op! 

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40