Letselschade opgelopen tijdens je werk? Trias Legal kan zorgen voor schadevergoeding!

Home > Nieuws > Letselschade opgelopen tijdens je werk? Trias Legal kan zorgen voor schadevergoeding!

Letselschade opgelopen tijdens je werk? Trias Legal kan zorgen voor schadevergoeding!

Bijna dagelijks zien we berichten over arbeidsongevallen in de media. In 2021 werden 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie, waarvan 62 met dodelijke afloop. Branches met veel ongevallen zijn de bouw, industrie en landbouw. De vraag of een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld, speelt vooral wanneer een werknemer letselschade oploopt of overlijdt door een ongeval tijdens het werk. Bij dit soort ernstige gebeurtenissen, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk en zal (de verzekeringsmaatschappij van) de werkgever de ontstane schade moeten vergoeden. Trias Legal kan daarbij helpen.

Wettelijke zorgplicht

Elke werkgever heeft op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek de wettelijke plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Werkgevers hebben een zorgplicht en moeten een effectief veiligheidsbeleid implementeren en handhaven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

De zorgplicht van de werkgever geldt ook voor personen met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft maar wel worden ingehuurd, zoals uitzendkrachten of zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), als zij net als andere werknemers voor hun arbeidsveiligheid afhankelijk zijn van de werkgever/opdrachtgever.

Meldingsplicht ongevallen

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen direct te melden bij de Arbeidsinspectie bij ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Niet alleen ongevallen met eigen werknemers moeten worden gemeld, maar ook ongevallen met ingehuurde krachten zoals uitzendkrachten en zelfstandigen.

Werkgever aansprakelijk?

Als u tijdens uw werk gewond bent geraakt, ligt de bal bij uw werkgever om aan te tonen dat er aan de zorgplicht is voldaan. De vraag daarbij is of er alles is gedaan om het ongeval te voorkomen. Alleen als u roekeloos heeft gehandeld, waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren, bent u zelf verantwoordelijk voor het ongeval.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wij helpen u verder.

Hulp van Trias Legal

Het is verstandig om bij het verhalen van jouw schadevergoeding deskundige juridische hulp in te schakelen. Trias Legal heeft de expertise in huis om letselschadeslachtoffers bij te staan. Neem gerust contact met ons op om uw zaak te bespreken!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40