Whiplash schadevergoeding

Letselschade whiplash

Als u door een ongeval een whiplash oploopt, kunt u hier veel last van ondervinden. In veel gevallen mag u dan een whiplash schadevergoeding aanvragen. Ook het ontvangen van smartengeld door de whiplash behoort tot de mogelijkheden. De specialisten van Trias Legal helpen u graag met het aanvragen van een schadevergoeding bij het oplopen van een whiplash. Neem contact met ons op via een van onderstaande buttons.

Wat is een whiplash?

Een whiplash kunt u onder meer in het verkeer oplopen door bijvoorbeeld een kettingbotsing. Een ander voertuig rijdt met hoge snelheid achter op uw auto in en door de botsing maakt uw hoofd een heftige klap naar voren of naar achteren. U kunt hieraan een vervelende pijn overhouden in uw nek, schouders en rug. Klachten die bij een whiplash door letselschade vaak voorkomen zijn onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen en geheugenverlies.

Als een arts geen breuk vindt of een duidelijke diagnose kan stellen, kan hij concluderen dat u letselschade door een whiplash heeft. De spieren in uw nek zijn dan opgerekt door de klap en ditzelfde geldt voor de banden in uw nek. Dit kan in uw dagelijkse leven voor veel problemen zorgen en een whiplash schadevergoeding is dan ook een reële optie.

Schakel de hulp in van ons letselschadebureau

Heeft u recent een whiplash opgelopen? Dan is het belangrijk om hulp in te schakelen van een ervaren letselschadebureau om ervoor te zorgen dat u de juiste vergoeding ontvangt. Trias Legal helpt u graag bij het:

  • Vaststellen van de aansprakelijkheid
  • Vaststellen van de letselschade
  • Vergoeding van uw schade

Wie is aansprakelijk voor de schade?

In de praktijk zien we regelmatig dat whiplash letselschade verstrekkende gevolgen kan hebben. U kunt bijvoorbeeld dermate ernstig letsel oplopen dat u niet meer in staat bent om uw werk goed uit te voeren. Ook vergen bepaalde bezigheden mogelijk zoveel inspanning dat u ze liever niet meer doet. U verliest uw inkomen en door de extra ziektekosten als gevolg van een whiplash stijgen uw uitgaven drastisch.

Verder gebeurt het soms dat mensen een duurdere zorgverzekering nodig hebben om alle bijkomende kosten te dekken. Het is daarom essentieel om een letselschade advocaat in te schakelen die u helpt om letselschade bij een whiplash op de tegenpartij te verhalen.

Wanneer heeft u recht op een whiplash schadevergoeding?

Maar wanneer heeft u recht op een whiplash vergoeding? In de regel is het zo dat de persoon die het ongeluk veroorzaakt, ook de partij is die aansprakelijk gesteld mag worden. Wilt u dus een schadevergoeding ontvangen, dan is het noodzakelijk om te bewijzen dat de schuld bij de tegenpartij ligt. Een getuigenverklaring kan daarbij een grote hulp zijn!

Een andere voorwaarde voor het ontvangen van een whiplash vergoeding is dat de andere partij zijn aansprakelijkheid moet erkennen. In de medische wereld staat er gemiddeld een termijn van drie tot zes maanden om te herstellen van een whiplash. Is deze termijn verstreken en heeft u nog steeds last van bepaalde klachten, dan krijgt u hier niet altijd zonder meer een medische verklaring voor. U moet dan kunnen bewijzen dat de klachten u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden en dat ze het rechtstreekse gevolg zijn van het ongeluk. Er mag hier wel van u verlangd worden dat:

  • U de klachten niet overdrijft
  • De klachten niet al voor het ongeluk aanwezig waren
  • De klachten direct na het ongeluk zijn ontstaan

Welke schade wordt vergoed bij een whiplash?

Als het gaat om de vraag welke schade u bij een whiplash gecompenseerd krijgt, is het antwoord heel simpel: alle schade krijgt u namelijk vergoed. Voorwaarde hierbij is dat de schuld van het ongeluk volledig bij de andere partij ligt en dat de ander deze schuld ook erkent. In het geval van whiplash letselschade kunt u denken aan een tegemoetkoming van alle kosten die u gemaakt heeft en alle inkomsten die u misgelopen heeft naar aanleiding van het ongeval.

Dit kunnen medische kosten zijn, reiskosten naar het ziekenhuis, extra uitgaven voor de opvang van uw kinderen, maar ook kosten voor een kapotte telefoon of een sportabonnement dat u voor een bepaalde tijd niet gebruikt heeft. En wat te denken van de rekening van de garage om uw auto te laten uitdeuken? We adviseren u altijd om zoveel mogelijk bonnetjes en rekeningen te bewaren als u een whiplash vergoeding gaat aanvragen. Deze kunnen immers als bewijs dienen.

Smartengeld bij een whiplash

Verder heeft u ook recht op smartengeld bij een whiplash. De hele situatie zorgt namelijk voor veel pijn, leed en extra stress. Zo kunt u bijvoorbeeld een angst ontwikkelen om in de auto te stappen. Smartengeld bij een whiplash is daarom in het leven geroepen als genoegdoening voor al het verdriet en de pijn die de hele gebeurtenis teweegbrengt.

De hoogte van het uit te keren bedrag bij letselschade door whiplash

Aan welke bedragen kunt u nu denken als het gaat om de uitkering van een whiplash vergoeding? Als we naar het smartengeld bij een whiplash gaan kijken, kunnen we vaststellen dat deze bedragen variëren van € 5.000,- tot € 40.000,-. De rechter bekijkt bij het bepalen van de schadevergoeding hoe erg het letsel aan uw nek is en hij zal het bedrag vaststellen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Hij bekijkt bijvoorbeeld welke impact de klachten op uw dagelijkse bestaan hebben. Belangrijke vragen daarbij zijn of u arbeidsongeschikt bent geworden of dat er lichamelijke beperkingen zijn ontstaan door het ongeluk en of u hersenletsel heeft overgehouden aan het ongeval. Daarnaast speelt ook mee of u chronische pijn heeft. De rechter zal ook het ANWB-smartengeldboek raadplegen om een vergelijking te maken met eerdere uitspraken over uitgekeerde whiplash vergoedingen. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding wordt pas berekend als u helemaal hersteld bent of als er geen verbetering meer optreedt.

Whiplash schadevergoeding en Trias Legal

Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u buiten uw schuld letselschade door een whiplash opgelopen? Dan weet u als geen ander hoe heftig de hele gebeurtenis is en hoeveel invloed het vandaag de dag nog steeds kan hebben. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen met vragen over een whiplash schadevergoeding of smartengeld bij een whiplash.

Onze ervaringsdeskundigen helpen u graag verder om u zoveel mogelijk te ontzorgen bij het claimen van uw schadevergoeding, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Bel ons via 010-600 3380 of stuur een e-mail naar info@triaslegal.nl. U kunt op ons rekenen!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij helpen u: 010-799 70 40