Ongeval woon-werk verkeer: werkgever aansprakelijk ingevolge art. 7:611 BW

Home > Nieuws > Ongeval woon-werk verkeer: werkgever aansprakelijk ingevolge art. 7:611 BW
ECLI:NL:RBNHO:2020:4956

Ongeval woon-werk verkeer: werkgever aansprakelijk ingevolge art. 7:611 BW

Op 10 juli 2020 heeft de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de werkgever tekort is geschoten in het sluiten van een behoorlijke verzekering ten behoeve van art. 7:611 BW na een ongeval in het bijzonder woon-werk verkeer. 

 

Ongeval in het bijzonder woon-werk verkeer.

Wat is er gebeurd?

Eiser (hierna: werknemer) is werkzaam bij Alliander. In opdracht van zijn leidinggevende rijdt werknemer op 29 november 2013 met de auto van de zaak naar de vestiging van Alliander in Amsterdam. Op deze ongelukkige dag raakt de werknemer betrokken bij een verkeersongeval. Dit verkeersongeval is veroorzaakt tijdens een bijzonder woon-werk verkeer. Op 30 november 2018 ontvangt de werknemer bij besluit een WIA-uitkering na een arbeidsdeskundig rapport waaruit blijkt dat 50,05% arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. Het verkeersongeval is gemeld bij een ongevallenverzekering die is afgesloten door de werkgever. Echter, de ongevallenverzekering vermeldt de schadelijke gevolgen van het ongeval niet te dekken. Werknemer spreekt de werkgever aan tot vergoeding van schade die eiser heeft geleden en nog zal lijden door het ongeval. 

Rechtsvraag

Op grond van art. 7:611 BW moet de werkgever uit hoofde van goed werkgeverschap een behoorlijke verzekering tegen schade bij verkeersongevallen met betrekking tot bijzonder woon-werk verkeer sluiten. Hierbij geeft de kantonrechter een oordeel over de omvang van de verzekeringsplicht van de werkgever.

Overwogen dat niet voldaan is aan de verzekeringsplicht.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wat oordeelde de kantonrechter?

De kantonrechter beoordeelt of de ongevallenverzekering die is afgesloten door de werkgever als een behoorlijke verzekering in de zin van art. 7:611 BW kan worden aangemerkt. De ongevallenverzekering in casu is een sommenverzekering die uitsluitend bij blijvende invaliditeit tot uitkering overgaat. Hieruit blijkt dat alle andere vormen van schade die ontstaan door verkeersongevallen niet worden vergoed. Uit goed werkgeverschap krachtens art. 7:611 BW vloeit onder andere voort dat de schade van een werknemer als gevolg van een ongeval in het bijzonder woon-werk verkeer vergoed moet worden. Hierbij is het niet van belang of sprake is van blijvende invaliditeit bij de benadeelde. Nu dit in casu niet het geval is, is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever zijn verzekeringsplicht ingevolge art. 7:611 BW niet is nagekomen en zodoende de schade van eiser ten gevolge het verkeersongeval dient te dragen.  

Werkgever aansprakelijk o.g.v. art. 7:611 BW

Conclusie

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever aansprakelijk is krachtens art. 7:611 BW voor de geleden en de nog te lijden schade ten gevolge van het ongeval in het bijzonder woon-werk verkeer.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40