Partners

Home > Partners

Samen voor meer natuur

Het WWF werkt internationaal aan maar liefst 3000 projecten tegelijkertijd. We gaan onze wereld ‘Nature Positive’ maken. Van natuurverlies naar natuurwinst, zo snel mogelijk. Zo blijft de aarde leefbaar voor iedereen. Het kán, als we er samen voor kiezen. Trias Legal steunt het WWF in zijn diverse projecten en draagt zijn steentje bij door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Elke (kleine) stap vooruit, is een stap dichterbij het doel.