Shockschade en affectieschade: smartengeld voor naasten en nabestaanden 

Shockschade en affectieschade: smartengeld voor naasten en nabestaanden

Als een naaste van het slachtoffer op schokkende wijze wordt geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen van het ongeval, kan dat een traumatiserend effect hebben. In die gevallen kunnen ook naasten van het slachtoffer letselschade oplopen, die geclaimd kan worden op de veroorzaker. Deze schadepost noemen we shockschade.

Shockschade

De Hoge Raad heeft begin 2002 voor het eerst beslist dat toekenning van shockschade mogelijk is. Het ging in die zaak om een gruwelijk ongeval waarbij een vijfjarig meisje omkwam toen zij werd aangereden door een taxibus. De moeder van het meisje zag haar dochter levenloos liggen en liep een ernstig trauma op. Zij vorderde haar shockschade op de aansprakelijke partij. De Hoge Raad besloot dat de veroorzaker van een ernstig ongeval ook onrechtmatig handelt jegens degene die een nauwe affectieve relatie heeft met het slachtoffer en die door de confrontatie met het slachtoffer geestelijk letsel oploopt. Dit arrest is bekend komen te staan als het ‘Taxibusarrest’.

De Hoge Raad heeft de volgende factoren genoemd die een rol spelen bij de beoordeling van shockschade:

  • De aard, toedracht en gevolgen van het ongeval, waaronder de intentie van de veroorzaker en de aard en ernst van het letsel van het slachtoffer
  • De manier waarop de naaste is geconfronteerd met het ongeval en de gevolgen daarvan
  • De aard van de relatie tussen het slachtoffer en de naaste

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is op grond van de Wet vergoeding affectieschade ook vergoeding van affectieschade mogelijk. Affectieschade is een vorm van smartengeld, waarmee nabestaanden of naasten van het slachtoffer schadevergoeding kunnen vorderen voor het leed en verdriet als het slachtoffer is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Een beperkte kring van naasten kunnen affectieschade vorderen, namelijk de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Zij komen in aanmerking voor een vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro aan affectieschade.

Of ook broers en zussen recht moeten hebben op affectieschade is momenteel onderwerp van politiek debat. Wij verwachten dat dit binnen enkele maanden zal worden gerealiseerd.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Meer informatie

Wilt u meer informatie over shockschade of affectieschade? Neem dan contact op met Trias Legal. Onze experts staan slachtoffers (en hun naasten of nabestaanden) bij die als gevolg van een ongeval letselschade hebben opgelopen of zijn komen te overlijden.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40