Verkeersongeval: geen eigen schuld van slachtoffer bij ernstige fout van verzekerde

Home > Nieuws > Verkeersongeval: geen eigen schuld van slachtoffer bij ernstige fout van verzekerde
ECLI:NL:RBGEL:2020:424

Verkeersongeval: geen eigen schuld van slachtoffer bij ernstige fout van verzekerde

Op 22 januari 2020 heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld dat de verzekeraar is gehouden om 100% van zowel de materiele als de immateriële schade te vergoeden die geleden en nog te lijden zijn ten gevolge van het ongeval.

Eigen schuld slachtoffer of ernstige fout van bestuurder?

Wat is er gebeurd?

Op 1 juni 2019 heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen de snorscooter van verzoeker en de motorfiets van de verzekerde.  Tijdens het oversteken wordt verzoeker van links aangereden door verzekerde. Hierdoor is verzoeker gevallen van zijn snorscooter en heeft daardoor onder andere knieletsel opgelopen. Doordat de verzekerde haast had, haalde de verzekerde de auto voor hem in vanuit de linkerkant. De verzekerde zag dat de verzoeker de weg wilde oversteken. Echter, de verzekerde beweert dat het de eigen schuld is van de verzoeker, omdat de verzekerde voorrang had moeten krijgen. Ook de verzekeraar geeft aan dat de verzoeker een voorrangsfout heeft gemaakt. De verzoeker stelt de verzekeraar aansprakelijk krachtens art. 6 WAM voor de geleden schade ten gevolge van het ongeval. De verzoeker is namelijk van mening dat de verzekerde van de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld jegens de verzoeker.

Rechtsvraag

Hierbij staat ter beoordeling in hoeverre zowel de verzoeker als de verzekerde hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Met andere woorden gaat het in casu om de beoordeling van de wederzijdse causaliteit ingevolge art. 6:101 BW. 

Geen eigen schuld van slachtoffer

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wat oordeelde de rechtbank?

De ernst en de verwijtbaarheid van de door verzekerde gemaakte verkeersfouten, oftewel het Betriebsgefahr, leiden tot toepassing van een billijkheidscorrectie. In casu is het onredelijk dat de verzoeker de schadelijke gevolgen van het ongeval zelf moet dragen. De billijkheidscorrectie in samenhang gezien met de aard en de ernst van het opgelopen letsel brengen met zich mee dat de verzekeraar ook in het geval van eigen schuld van de verzoeker aansprakelijk wordt gehouden voor het ongeval en 100% van de geleden en nog te lijden schade moet vergoeden. De rechtbank is van oordeel dat de verkeersfouten van de verzekerde ertoe hebben geleid dat de verzoeker geen voorrang heeft kunnen verlenen. De verzoeker zag namelijk wel de auto aankomen, maar heeft niet de verzekerde kunnen waarnemen. 

Verzekeraar aansprakelijk

Conclusie

De rechtbank is van oordeel dat de verzekeraar volledig aansprakelijk is voor het ongeval, gezien de ernstige en verwijtbare verkeersfouten die de verzekerde heeft gemaakt in samenhang met de aard en de ernst van het letsel van de verzoeker.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40