Voetgangers en fietsers opgelet!

Home > Nieuws > Voetgangers en fietsers opgelet!

Voetgangers en fietsers opgelet! Wanneer je letselschade oploopt door een aanrijding met een motorvoertuig heb je recht op schadevergoeding

Vooral voor voetgangers en fietsers is het verkeer vol risico’s, aangezien zij bij een ongeval een grotere kans hebben op verwondingen dan de bestuurders van motorvoertuigen. Daarom worden ongemotoriseerde verkeersdeelnemers in de wet extra beschermd. Het gaat om regels omtrent de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, die zijn neergelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw).

Volgens dat artikel is de bestuurder van een motorrijtuig altijd aansprakelijk voor een ongeval met een fietser of een voetganger, zelfs als het ongeval niet zijn schuld is. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Zo kan het zijn dat bij een ongeval dat ontstaat doordat een fietser door het rode licht rijdt en de automobilist hem niet meer kan ontwijken, de automobilist toch (deels) aansprakelijk is voor het ongeval.

Mate van aansprakelijkheid

Kinderen onder de 14 jaar genieten in het verkeer volledige wettelijke bescherming. Bij een ongeval met een motorrijtuig is de bestuurder altijd volledig aansprakelijk. Indien de zwakkere verkeersdeelnemer ouder is dan 14 jaar, geldt minimaal 50% van de aansprakelijkheid voor de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Rechtbanken beslissen alleen anders in extreme situaties, namelijk als het verkeersgedrag van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers zo onverwacht was, dat de automobilist er in redelijkheid geen rekening mee kunnen houden. Er moet dan sprake zijn van opzettelijk of heel erg roekeloos gedrag waardoor het ongeval is ontstaan.

Nadat de aansprakelijkheidsverdeling op basis van de 100%- of 50%-regel is vastgesteld, kan een zogenaamde billijkheidscorrectie alsnog leiden tot een hogere schadevergoedingsverplichting. Bij deze correctie wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval.

Hulp van Trias Legal

Bij een verkeersongeval waarbij een gemotoriseerde weggebruiker betrokken is, hebben voetgangers en fietsers veelal recht op volledige schadevergoeding, inclusief smartengeld en de kosten van rechtshulp. Het is verstandig om daarbij de hulp in te roepen van een letselschadespecialist, om er zeker van te zijn dat alle schade door de verzekeraar van de veroorzaker wordt vergoed.

Neem contact op met Trias Legal, als u verzekerd wilt zijn van goede rechtshulp bij letselschade!

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers