Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Home > Nieuws > Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?
Door: A.M.D.J. Aerts

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval. Als u bij dat bedrijfsongeval letselschade oploopt en een andere persoon daar aansprakelijk voor is heeft u wettelijk gezien het recht om teruggebracht te worden in de situatie waar u in verkeerde voor het ongeval, zonder de schade. Wanneer is je werkgever aansprakelijk voor de schade die je hebt opgelopen ten gevolge van een bedrijfsongeval? 

Moment van het ongeval

Wanneer heeft het ongeval ”tijdens werktijd” plaatsgevonden? Werkzaamheden hoeven niet per se te zijn verricht in de voor u geldende officiële werktijden. Ook als u voor uw werkgever op reis bent, pauze heeft in de kantine van het bedrijf of bij een klant thuis bent spreken we van een ongeval onder werktijd.

Zorgplicht

Op grond van artikel 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Je bent als werkgever onder andere verplicht om zorg te dragen voor het beschermen van de veiligheid en gezondheid van je eigen werknemers tijdens het werk. De werktuigen en gereedschappen dienen op een zodanige wijze te zijn ingericht en te worden onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat je in de uitoefening van je werkzaamheden schade lijdt. Daarnaast moet de werkgever maatregelen treffen omtrent het verrichten van de werkzaamheden en dient hij aanwijzingen te verstrekken. 

Op het moment dat de werkgever het treffen van maatregelen nalaat is er sprake van een schending van de zorgplicht. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij de zorgplicht niet heeft geschonden. Aangezien er van de werkgever veel wordt gevraagd om de veiligheid van werknemers te waarborgen, wordt er niet snel aan de zorgplicht voldaan. 

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Roekeloos gedrag werknemer

De werkgever is niet aansprakelijk tegenover de werknemer op het moment dat het ongeval in belangrijke mate te wijten is aan de bewuste roekeloosheid van de werknemer. Daarvan is slechts sprake, indien de gedragingen van de werknemer die opzet of bewuste roekeloosheid opleveren, in zodanige mate tot het ongeval hebben bijgedragen dat het tekortschieten van de werkgever in diens verplichtingen daarbij als oorzaak in het niet valt. Op het moment dat jouw gedragingen als werknemer zo roekeloos zijn, is jouw werkgever dus niet aansprakelijk voor het ongeval. 

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Is er sprake van een ernstig ongeval, dan dient de arbeidsinspectie te worden ingeschakeld. De inspectie SZW zal naar het ongeluk op het werk een onderzoek instellen en een rapport uitbrengen. Het is altijd verstandig om bij uw werkgever te melden dat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Ook als het ongeval niet heel ernstig is geweest. 

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40