Wist je dat..?

Home > Nieuws > Wist je dat..?

Wist je dat..?

 1. Wist je dat je als voetganger of fietser bijna altijd recht hebt op schadevergoeding? Zelfs wanneer de aanrijding je eigen schuld was.
 2. Wist je dat wij u kosteloos helpen? Het laten behandelen van uw dossier bij Trias Legal kost u helemaal niets!
 3. Wist je dat de juridische term voor emotionele schade of verdriet, smartengeld is?
 4. Wist je dat jouw schadevergoeding kan worden verlaagd als je geen gordel hebt gedragen tijdens het ongeval? Dit heet
 5. Wist je dat je ten gevolge van een ongeval een vergoeding kunt krijgen voor huishoudelijke hulp
Ongeval

De in deze zaak geldende artikel 7:658 BW heeft de volgende uitgangspunten:

 1. De werknemer moet zelf stellen en bewijzen dat hij in de uitoefening van zijn functie schade heeft geleden. Daarvoor is voldoende dat komt vast te staan dat het ongeval hem is overkomen op de werkplek (ruim begrip).
 2. Als dat vaststaat, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht (eveneens ruim begrip) als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW. Aansprakelijkheid kan dan uiteindelijk nog worden uitgesloten als hij stelt, en zo nodig bewijst, dat nakoming van zijn zorgplicht het ongeval niet zou hebben voorkomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het laatste is alleen het geval als kan worden aangetoond dat werknemer van tevoren daadwerkelijk bewust is geweest van het roekeloze karakter van zijn gedraging.
 3. Artikel 7:658 BW heeft niet tot doel een absolute waarborg te geven voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. E.e.a. is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Educatief:

 1. In artikel 185 van de Wegenverkeerswet worden fietsers en voetgangers benoemd als zwakke verkeersdeelnemers. ZIj worden zwakke verkeersdeelnemers genoemd, omdat zij niet in gemotoriseerde voertuigen rijden. Dit houdt in dat zij beter beschermd zijn voor de wet in het geval van een aanrijding met een sterke De sterke verkeersdeelnemer moet in bijna alle gevallen minstens 50% van de schade vergoeden, zelfs bij een fout van de fietser of voetganger.
 2. Letsel hoeft niet altijd fysiek te zijn. Er kan ook sprake zijn van psychisch letsel. Geestelijk of psychisch letsel is een beschadiging aan de geest. Dit is niet altijd van de buitenkant te zien. Psychisch letsel na een ongeval kan zich uiten in slapeloosheid en angstklachten. U kunt ook last hebben van herbelevingen van het Ook als u psychisch letsel hebt opgelopen, hebt u recht op een schadevergoeding na een ongeval.
 3. Slachtoffers hebben ten gevolge van een ongeval recht op een vergoeding voor huishoudelijke hulp. Onder huishoudelijke hulp wordt onder andere schoonmaken, boodschappen doen en koken verstaan. De vergoeding van huishoudelijke hulp wordt bepaald aan de hand van een richtlijn. De richtlijn maakt hierbij een onderscheid tussen licht tot matig letsel en zwaar letsel. In bepaalde gevallen kan er ook worden afgeweken van de richtlijn.
Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Persoonlijk:

1.    Türkan Kesgin

Mijn naam is Türkan en ik werk sinds augustus 2021 bij Trias Legal. Onlangs heb ik de masterstudie Privaatrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit. Sindsdien ben ik met veel plezier fulltime werkzaam bij Trias Legal. Ik heb een hart voor de zaak, omdat ongevallen natuurlijk een enorme impact hebben op slachtoffers. Ik voel mij dan ook verantwoordelijk om zo’n hoog mogelijke schadevergoeding te regelen voor slachtoffers, onder andere door scherp te blijven en mogelijke schadeposten te onderzoeken. Daarnaast geef ik cliënten graag eerlijk advies en vind ik het leuk om Turkssprekende slachtoffers te woord te staan!

Türkan: ‘’ De leukste werkzaamheden vind ik het schrijven van verweren bij afwijzing van de aansprakelijkheid. Dan kan ik namelijk beargumenteren waarom de tegenpartij wél aansprakelijk is en kan ik mijn juridische skills goed inzetten.’’

2.    Bo Vervat

Mijn naam is Bo Vervat. Na de Bachelor Rechtsgeleerdheid heb ik de Master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Tijdens mijn studie ben ik een periode werkzaam geweest bij een advocatenkantoor. Inmiddels ben ik sinds mei 2021 met veel plezier werkzaam als letselschadejurist bij Trias Legal. Als belangenbehartiger begeleid ik benadeelden tijdens hun herstel. Ik vind het belangrijk om een luisterend oor te bieden en ik denk graag mee voor passende oplossingen.

3.    Management

Hallo! Wij zijn Tugba, Nazik en Feyza. Wij werken als senior juristen bij Trias Legal. Verder maken wij onderdeel uit van het Management Team. Naast het behandelen van dossiers zijn wij ook verantwoordelijk voor de interne zaken. Het goed functioneren en uiteraard de wensen van onze collega’s zijn van essentieel belang om het bedrijf goed draaiende te houden. Wij zijn trots op ons team en werken met plezier aan de ontwikkeling van het bedrijf!

4.    Melike Cinar

Mijn naam is Melike Cinar. Ik heb de bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Aansprakelijkheid en Verzekering afgerond aan de Erasmus Universiteit. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een advocatenkantoor en een verzekeringsmakelaar. Het bijstaan van letselschadeslachtoffers geeft mij veel voldoening. Een ongeval kan namelijk een enorme impact hebben op het leven van letselschadeslachtoffers. Hierom staat bij mij het herstelproces van deze slachtoffers voorop. Dankzij mijn Turkse achtergrond help ik ook graag Turkse cliënten.

 

 1. Lisa en Marieke rijden samen naar Rotterdam om een dagje te shoppen. Het is zo gezellig in de auto dat Lisa per abuis de haaientanden negeert en tegen een paal Hierdoor hebben Lisa en Marieke klachten opgelopen. Gelukkig heeft Lisa een SVI-verzekering. Wie heeft allemaal recht op een schadevergoeding?

Een SVI (Schade Verzekering Inzittenden) is een schadeverzekering. De schadeverzekering voor inzittenden biedt een vergoeding voor letselschade, dat wil zeggen dat zowel de chauffeur als de passagiers de schade zoals zij die lijden als gevolg van het ongeval kunnen claimen op deze SVI verzekeraar. Zowel Lisa als Marieke heeft recht op een schadevergoeding.

6.    Amber Hoffers

Mijn naam is Amber Hoffers. Momenteel volg ik de master Privaatrecht op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mijn interesse in letselschade is gewekt tijdens de minor Dood en Letsel. Tijdens mijn stage en hierna het werken als junior jurist bij Trias Legal groeit deze interesse en passie nog altijd met de dag. Ik kijk er dan ook naar uit mijn carrière in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht na mijn master voort te zetten.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40