Day

januari 22, 2020
Het gaat in deze zaak om een deelgeschilprocedure over de aansprakelijkheid van de werkgever [hierna: verweerster]. Als partijen het op bepaalde punten niet eens kunnen worden en de buitengerechtelijke onderhandelingen daardoor worden belemmerd beslist de..
Read More