Aansprakelijkheid verkeer

Home > Blog > Aansprakelijkheid verkeer

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan in een zaak waarbij een passagier van een taxibusje opstaat tijdens de rit en ten val komt bij een remactie.

Passagier ten val gekomen.

Wat is er gebeurd?

De passagier waar het om gaat is werkzaam bij Iederz, de sociale werkvoorziening van de Gemeente Groningen, die passende werkplekken aanbiedt aan mensen met een arbeidshandicap. Voor passagier was dat in mei 2015 een werkplek bij Niemeyer Tabak in Groningen. Zij maakte voor haar woon-werkverkeer gebruik van taxivervoer door Reva. Op een dag is de passagier wederom van haar werk opgehaald door Reva. Tijdens de rit heeft de passagier haar veiligheidsgordel losgemaakt en is van haar zitplaats opgestaan. Toen de taxibus afremde is de passagier ten val gekomen en heeft een wervelfractuur opgelopen.

Niet als onzorgvuldig beschouwd.

Wat oordeelde de rechtbank?

Volgens de kantonrechter staat wel vast dat de passagier letsel heeft opgelopen bij het voorval, maar kan Reva zich met succes op artikel 8:1148 BW beroepen, namelijk overmacht. Volgens de kantonrechter kan niet aan de chauffeur worden toegerekend dat de passagier haar veiligheidsgordel heeft losgemaakt en door de taxibus is gaan lopen. Tevens kan van de chauffeur ook niet verwacht worden dat hij voortdurend in de gaten houdt wat er achterin de auto gebeurt. Dat hij niet heeft opgemerkt dat de passagier haar gordel had losgemaakt en was gaan lopen, kan om die reden volgens de kantonrechter niet als onzorgvuldig worden beschouwd.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Met succes op dit artikel beroepen.

Wat oordeelde het hof?

Ondanks het oordeel van de rechtbank, waar het hof overigens ook mee eens is, is het hof tevens van oordeel dat de chauffeur maatregelen kon nemen om een einde te maken aan de ontstane gevaarlijke situatie. Hij had de passagier kunnen waarschuwen en/of wanneer de verkeerssituatie dat mogelijk maakte, de taxibus voorzichtig langs de kant van de weg tot stilstand kunnen brengen. Volgens het hof heeft Reva onvoldoende onderbouwd dat de chauffeur vanaf het moment dat hij zag dat de passagier opstond alle van hem te verwachten maatregelen heeft genomen om de val van de passagier te voorkomen. Om voornoemde redenen kan volgens het hof het oordeel van de kantonrechter, dat Reva zich met succes op artikel 8:1148, lid 1 BW kan beroepen, niet in stand blijven.

Zaak aangehouden met het oog op getuigenverhoren.

Conclusie

Om te beoordelen of er sprake is van eigen schuld van de passagier krijgt Reva de mogelijkheid om bewijs aan te leveren. Op grond van artikel 8:1155 BW kan de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de door een reiziger geleden schade geheel of gedeeltelijk worden opgeheven indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de reiziger de schade heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen. Gelet hierop wordt de zaak aangehouden met het oog op het houden van getuigenverhoren.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Twijfel dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze werkwijze is duidelijk en wij adviseren u graag wanneer u letselschade heeft opgelopen. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40