Aansprakelijkheid werkgever na faillissement

Home > Blog > Aansprakelijkheid werkgever na faillissement

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Op 14 mei 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de besloten vennootschap (hierna: werkgever) aansprakelijk gesteld voor de polsbreuk van een vrachtwagenchauffeur (hierna: werknemer), die is ontstaan door een val tijdens de uitoefening van zijn laad en loswerkzaamheden door een windstorm. De vraag in deze zaak was ten eerste of de werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht en ten tweede of de bestuurder aansprakelijk is vanwege faillissement van de vennootschap.

Ten val gekomen.

Wat is er gebeurd?

De werknemer is, terwijl hij in opdracht van de werkgever bezig was met laadwerkzaamheden in Dordrecht, ten val gekomen, waarbij hij zijn pols gebroken heeft gebroken. Dit betekent dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schade die werknemer daardoor lijdt. De werkgever heeft in deze zaak aangegeven aan haar zorgplicht te hebben voldaan. In dit verband heeft zij gesteld dat de vrachtwagens en trailers modern, degelijk en goed onderhouden waren en dat deze jaarlijks gekeurd werden. Zij heeft verder aangevoerd dar zij haar chauffeurs instructies heeft gegeven, onder meer door middel van het chauffeurshandboek en dat haar zorgplicht overigens niet meebrengt dat zij de chauffeurs diende te waarschuwen voor de algemeen bekende gevaren van windstoten bij storm.

Vaststaat dat de trailer/oplegger waarmee het ongeluk heeft plaatsgevonden aan de zijkant was voorzien van een zeil en aan de achterzijde een deur had. Wanneer grote vracht (in dit geval kunstmest) moest worden geladen, moest het zeil worden geopend. Op die manier kon het laden via de zijkant plaatsvinden. Om het zeil te kunnen openen moesten eerst de spanbanden worden losgemaakt, waarna de stang uit de basis kan worden gelicht. De werknemer was op de dag van de val onder stormachtige omstandigheden bezig met het laden van de vracht.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Bestuurder is niet aansprakelijk gesteld.

Wat oordeelde het hof?

Het hof heeft geoordeeld dat het in deze zaak niet gaat om een algemeen gevaar van harde wind, maar om een specifiek gevaar verbonden aan het laden en lossen van vracht bij harde windstoten. In dit geval ging het om een gevaar dat een chauffeur bij de uitvoering van zijn werkzaamheden onder die omstandigheden kan lopen bij het openen van het zeil. Met betrekking tot dit punt heeft het hof geoordeeld dat de werkgever hier duidelijk geen rekening mee heeft gehouden en is de werkgever tekortgeschoten in haar zorgplicht door het niet geven van instructies en/of waarschuwingen hoe het zeil bij krachtige wind geopend moet worden.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bestuurder heeft het hof overwogen dat de bestuurder niet aansprakelijk is, als de vennootschap de schadevergoedingsverplichting kan nakomen.

Zorgplicht is niet nagekomen.

Conclusie

Het hof heeft geoordeeld dat de werkgever haar zorgplicht niet is nagekomen en aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Voorts heeft het hof geoordeeld dat de bestuurder niet aansprakelijk is.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij bekijken graag uw specifieke situatie en leggen onze werkwijze aan u uit. Wij helpen u graag verder met alle zaken rondom letselschade!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40