Bedrijfsongeval via uitzendbureau

Home > Blog > Bedrijfsongeval via uitzendbureau

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 mei 2019 een uitzendbureau aansprakelijk geacht voor een bedrijfsongeval, waarbij een werknemer met zijn arm in een kolomboormachine is terechtgekomen.

Arm in een kolomboormachine.

Wat is er gebeurd?

De verzoeker in deze zaak is een pijpfitter bij uitzendbureau Port Montage. Port Montage heeft op haar beurt de pijpfitter uitgeleend aan Vancom BV die de pijpfitter te werk heeft gesteld bij ITA Group. Tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden aldaar heeft er een ongeval plaatsgevonden, waarbij de pijpfitter met zijn linkerarm in een kolomboormachine in werking terecht is gekomen. Als gevolgd van dit ongeval is de onderarm van de pijpfitter op verschillende plaatsen gebroken en is een deel van de duim geamputeerd. De pijpfitter verzoekt de kantonrechter om te oordelen dat Port Montage aansprakelijk is. Ondanks herhaalde verzoeken, hebben Port Montage als ook haar verzekeraar geen standpunt ingenomen en zich op het standpunt gesteld nog over onvoldoende informatie te beschikken over de toedracht van het ongeval en nog in onderzoek te zijn.

Gebrek aan informatie.

Wat oordeelde de rechtbank?

Krachtens vaste jurisprudentie geldt in een dergelijk geval dat Port Montage als werkgever aansprakelijk is, tenzij zij aantoont dat zij de zorgplicht is nagekomen. Hoewel de kantonrechter begrijpt dat Port Montage zich vanwege het niet, althans onvoldoende, verstrekken van informatie door ITA en/of Vancom, geconfronteerd ziet met een probleem ten aanzien van haar positie, kan niet worden gesteld dat zij ten opzichte van verzoeker in haar bewijspositie is geschaad. Port Montage had immers alle tijd om, nadat ITA en/of Vancom niet vrijwillig aan haar verzoeken voldeden, middels een kortgedingprocedure alsnog te trachten de door haar benodigde informatie te verkrijgen. Doordat er geen standpunt kon worden ingenomen door Port Montage vanwege gebrek aan informatie, kan niet aan verzoeker worden tegengeworpen. Port Montage is volgens de kantonrechter als formeel werkgever van verzoeker op grond van artikel 7:658, lid 1 BW gehouden die maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn teneinde ongevallen te voorkomen.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Aansprakelijk geacht voor de schade.

Conclusie

Verzoeker had de mogelijkheid om zowel Port Montage als werkgever, als ook ITA en Vancom als inlener aansprakelijk te stellen. De kantonrechter heeft in deze zaak Port Montage aansprakelijk geacht voor de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden en nog zal lijden wegens het niet nakomen van haar zorgplicht.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Heeft u een vergelijkbare situatie op handen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij vertellen u alles over onze werkwijze en zullen u helpen met de claim rondom uw letselschade. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40