De bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

Home > Nieuws > De bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

De bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

In het verkeer geldt dat voertuigen gevaar behelzen voor kwetsbaardere verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Ze zijn zwaarder, rijden vaak sneller en bij een botsing zijn fietsers of voetgangers niet beschermd zoals automobilisten dat wel zijn. Zwakke verkeersdeelnemers worden op grond van artikel 185 WVW beschermd. Uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op 14 september 2022 volgt dat er van automobilisten een hoge voorzichtigheid wordt verwacht.

Casus

Het beroep op overmacht gaat slecht op als aannemelijk wordt gemaakt dat iemand ter zake van de wijze waarop zij aan het verkeer heeft deelgenomen, voor zover van belang van de veroorzaking van het ongeval, rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Daarbij zijn eventuele fouten van andere weggebruikers alleen van belang, indien deze voor de andere partij zo onwaarschijnlijk waren dat zij bij het bepalen van haar verkeersgedrag met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat er vanachter de vrachtwagen een persoon de rijbaan op zou kunnen stappen. Iemand moet daar in redelijkheid wel bedacht op dienen te zijn.

 

Het van achter de vrachtwagen de rijbaan opstappen, is naar het oordeel van de rechtbank niet een zo onwaarschijnlijke gedraging van een voetganger dat de automobilist daar in redelijkheid geen rekening mee behoefde te houden. De automobilist had op verschillende manieren kunnen anticiperen, waaronder het met dezelfde snelheid blijven rijden (stapvoets), het zelfs nog wat langzamer kunnen gaan rijden, het stilstaan op het moment dat de achterzijde van de vrachtwagen wordt bereikt en toeteren om de personen die zich eventueel achter de vrachtwagen bevonden opmerkzaam te maken van de aanwezigheid van een auto.

Billijkheidscorrectie

De billijkheidscorrectie eist dat de schade niet slecht voor 50%, maar voor 65% voor rekening van de automobilist komt. Volgens de rechtbank is de verwijtbaarheid aan de zijde van de automobilist groter dan de verwijtbaarheid aan de zijde van de voetganger. De voetganger heeft rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van een auto en om de vrachtwagen heen gekeken of er een auto aan kwam. De automobilist heeft, nadat ze de vrachtwagen bijna volledig was gepasseerd, de snelheid van haar voertuig vermeerderd.

Hierbij speelt het feit dat de auto elektrisch was ook mee. De elektrische auto was (bij een lage snelheid) voor de voetganger niet te horen.

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht. Ook letselschaderecht voor zwakke verkeersdeelnemers.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Het team van Trias Legal beschikt over juristen die zijn gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Indien u vragen heeft over uw letselschade kunt u 24 uur per dag contact opnemen met een van onze juristen via +31 (0)6 14 200 440.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40