Eigenaar hond aansprakelijk voor ernstig ongeval

Home > Blog > Eigenaar hond aansprakelijk voor ernstig ongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Op 3 april 2019 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant de eigenaar van een hond aansprakelijk gesteld voor een ernstig ongeval dat door zijn hond is veroorzaakt.

Artikel 6: 179 BW: ‘De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.’

Wielrenner is ten val gekomen door een hond.

Wat is er gebeurd?

Een wielrenner is ten val gekomen doordat een hond in de richting van de wielrenner is gelopen, waardoor de wielrenner schrok en ten val is gekomen. De wielrenner heeft door deze val zeer ernstig letsel opgelopen.

Onvoldoende bewijs.

Wat oordeelde de rechtbank?

De rechtbank oordeelde dat voor de toepassing van artikel 6:179 BW het niet vereist is dat het dier de schade rechtstreeks heeft toegebracht, in de zin dat de schade door aanraking met het dier is veroorzaakt. Het is voldoende dat het gedrag van het dier oorzaak van het ontstaan van de schade is. Dit is naar het oordeel van de rechtbank het geval indien de hond in de richting van de wielrenner is gelopen. Volgens de eigenaar van de hond (hierna: bezitter) bewoog de hond zich niet richting de wielrenner, maar is de wielrenner geschrokken van de hond en toen ten val gekomen. Verder heeft volgens de bezitter de te strak afgestelde remmen van de fiets ervoor gezorgd dat de wielrenner zijn fiets niet tot stilstand kon brengen en hebben gezorgd voor de val van de wielrenner.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Aansprakelijk voor de schade van de wielrenner.

Conclusie

De rechtbank oordeelt dat de bezitter aansprakelijk is voor de schade die de wielrenner heeft geleden. Daarbij geldt volgens de rechtbank dat de als gevolg van de eigen energie van de hond ontstane noodzaak tot krachtig remmen door de wielrenner de belangrijkste oorzaak vormt van het ongeval, ook indien een te strak afgestelde voorrem van de fiets een causale bijdrage vormde.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Heeft u een soortgelijke situatie ervaren waarbij er letselschade is ontstaan? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Onze juristen leggen u graag onze werkwijze uit en bespreken daarbij uw mogelijkheden. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40