Fietser fietst door rood en komt in botsing met een automobilist. 

Home > Nieuws > Fietser fietst door rood en komt in botsing met een automobilist. 
Door: A.M.D.J. Aerts

Fietser fietst door rood en komt in botsing met een automobilist. Heeft de fietser nog steeds recht op schadevergoeding?

Zoals je misschien al in een eerdere blog hebt gelezen behoren fietsers en voetgangers tot de zogenaamde ‘zwakke verkeersdeelnemers’. Artikel 185 WVW regelt de bescherming van de zwakke verkeersdeelnemers bij een aanrijding met een motorrijtuig (de ‘sterke verkeersdeelnemer’). Heeft er een ongeluk plaatsgevonden tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een zwakke verkeersdeelnemer? De bestuurder van het motorrijtuig is altijd voor minimaal 50% aansprakelijk. Of de zwakkere verkeersdeelnemer meer dan 50% van de schade vergoed krijgt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Er wordt dan gekeken naar de verkeersfouten van beide partijen.

Casus: Op 10 november 2011 passeert de fietser een rood stoplicht op de kruising. De automobilist komt met een snelheid van +/- 80 kilometer per uur voor het slachtoffer van rechts over de doorgaande weg en er vindt een aanrijding plaats. De verkeerslichten op de kruising waren voor de automobilist op dat moment van groen naar oranje versprongen. De automobilist was op een afstand van ongeveer 100 meter verwijderd van het stoplicht toen deze veranderde naar oranje. 

Stoppen of doorrijden?

Ingevolge artikel 68 van het RVV 1990 moet een bestuurder voor een oranje stoplicht stoppen, tenzij de bestuurder het verkeerslicht zo dicht is genaderd dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is, in welk geval de bestuurder mag doorgaan. Omdat de wederpartij ongeveer 100 meter was verwijderd van de stopstreep toen het licht van groen naar oranje veranderde, had zij nog voldoende ruimte om op een rustige manier voor de stopstreep tot stilstand te komen. 

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de schade van de fietser in beduidend hogere mate het gevolg is van omstandigheden die aan de automobilist kunnen worden toegerekend dan aan omstandigheden die aan de fietser kunnen worden toegerekend. De fietser heeft het rode verkeerslicht gepasseerd, echter moet er worden gekeken naar de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten van de fietser en de automobilist, de aard en de ernst van het letsel bij de fietser en de daarmee samenhangende omvangrijke schade en de jeugdige leeftijd van de fietser. Op basis van deze criteria beslist de rechtbank dat na de billijkheidscorrectie sprake is van 100% aansprakelijkheid aan de kant van de automobilist.  

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Leerstuk

Zwakkere verkeersdeelnemers worden in sommige situaties ook beschermd wanneer zij een rood verkeerslicht passeren. Wanneer de schuld aan de kant van de wederpartij zo zwaar weegt tegenover het slachtoffer kan er een aansprakelijkheid van 100% worden aangenomen.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Bij vragen helpen wij u graag. Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht. 

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40