Impact letsel op leven bepalen op basis van QALY-methodiek

Home > Blog > Impact letsel op leven bepalen op basis van QALY-methodiek

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Verzoeker heeft als gevolg van een ongeval, veroorzaakt door een verzekerde van Achmea, ernstig hand- en hoofdletsel opgelopen.

Blijvende invaliditeit.

Wat is er gebeurd?

Verzoeker lijdt aan een posttraumatische stress stoornis (PTSS) en heeft een blijvende invaliditeit overgehouden aan de linkerhand. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend, maar partijen hebben tot op heden geen overeenstemming kunnen bereiken over een aantal schadeposten. Het ging hier met name om de hoogte van het smartengeld. Om voornoemde reden wil verzoeker het smartengeld door de rechtbank vast laten stellen en acht het noodzakelijk dat daaraan voorafgaand een deskundigenonderzoek wordt gedaan naar de impact van het letsel op zijn leven. Hierbij acht verzoeker het van belang dat het onderzoek wordt gedaan op grond van de QALY-methodiek die in de gezondheidseconomie wordt gebruikt. Deze methode is inmiddels toepasbaar gemaakt als hulpmiddel bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.

Het QALY-gewicht meten.

QALY-methode

Bij deze methode, die in de gezondheidseconomie wordt gebruikt, wordt een gewicht gegeven aan de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte. Een QALY wordt uitgedrukt in een getal tussen de 0 (dood) en 1 (perfecte gezondheid) gedurende één levensjaar. Dit wordt dan het QALY-gewicht genoemd. Hoe groter de invloed een bepaalde gezondheidstoestand op de kwaliteit van leven, hoe lager het getal is.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

QALY-methode ook toepasbaar voor andere doeleinden.

Wat oordeelde de rechtbank?

Het hof oordeelde integendeel dat het onduidelijk is of mevrouw het zou kunnen opbrengen om de opleiding met goed gevolg af te leggen. En ook als mevrouw de opleiding met succes zou afronden, dan nog acht het hof het onvoldoende aannemelijk dat zij een (parttime) baan als gediplomeerd bejaardenverzorgster zou kunnen krijgen. In het oordeel van het hof heeft de rechtbank de schadepost van verlies aan arbeidsvermogen ten onrechte toewijsbaar geacht.

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank, mevrouw stelt cassatie in tegen de beslissing van het hof.

Onderzoek bevolen door een deskundige.

Conclusie

De rechtbank heeft het verzoek toegewezen en een onderzoek bevolen door een deskundige.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Wilt u weten wat er in uw vergelijkbare letselschade situatie mogelijk is? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder! Onze werkwijze is simpel en we leggen u het graag uit.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40