Is uw letselschadezaak vastgelopen? Trias Legal helpt om uw zaak weer op de rails te zetten!

Is uw letselschadezaak vastgelopen? Trias Legal helpt om uw zaak weer op de rails te zetten!

Slachtoffers van ongevallen waarvoor een ander verantwoordelijk is, hebben recht op volledige schadevergoeding. Letselschade omvat schadeposten zoals gederfde inkomsten, medische en juridische kosten en smartengeld, die door (de verzekeraar van) de dader moeten worden betaald. Zeker als het om grote bedragen gaat, kan onderhandelen over de te betalen vergoeding lastig zijn. Soms is het zo lastig dat slachtoffers genoodzaakt zijn om juridische stappen te ondernemen. Welke mogelijkheden heeft het slachtoffer om de verzekeringsmaatschappij te bewegen en schadevergoeding af te dwingen? In die gevallen maakt Trias Legal het verschil.

Niemand wil een moeilijk claimproces, want dat zorgt voor vertragingen en onzekerheid over de uitkomst. Maar soms is een geschil echter onvermijdelijk. Als een verzekeringsmaatschappij een letselschadeslachtoffer een redelijke schadevergoeding blijft ontzeggen, bijvoorbeeld door slechts een klein deel van de schade te willen betalen, dan doet het slachtoffer zichzelf tekort door hiermee in te stemmen. Trias Legal adviseert om in deze gevallen stappen te ondernemen. Wij helpen daarbij!

Procederen tegen een verzekeraar

De meest bekende manier om op te treden tegen een verzekeringsmaatschappij is het starten van een gerechtelijke procedure. Er zijn verschillende soorten procedures, namelijk het kort geding, de bodemprocedure en de deelgeschilprocedure. Er zijn ook procedures met betrekking tot de bewijsvoering, zoals het deskundigenrapport en een getuigenverhoor. Het hangt van de kenmerken en de inhoud van de zaak af welke procedure de juiste is. Trias Legal kan hierin adviseren.

Het inzetten van een bemiddelaar

Het oplossen van geschillen door middel van mediation wordt in het letselschaderecht veel gebruikt als alternatief voor gerechtelijke stappen. De mediator is een ervaren en gediplomeerde bemiddelaar in wie beide partijen vertrouwen hebben. In één of meerdere sessies komen alle knelpunten op tafel en wordt naar oplossingen gezocht. Deze aanpak werkt het beste als beide partijen bereid zijn elkaar tegemoet te komen. Tijdens het bemiddelingsproces wordt het slachtoffer bijgestaan ​​door een in letselschade gespecialiseerde belangenbehartiger, zoals Trias Legal.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Een klacht indienen bij het Kifid

Klachten over (medewerkers van) verzekeraars kunnen worden ingediend bij het Klachteninstituut Verzekeraars (Kifid). Eerst proberen medewerkers van het Kifid de klacht via bemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, dan kan een beslissing op de klacht worden genomen. Als de klacht gegrond is, dan wordt de verzekeringsmaatschappij gedwongen om de klacht op te lossen.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Het kiezen van de juiste manier om geschillen in letselschadezaken af ​​te handelen is erg belangrijk. Bij het kiezen van de verkeerde strategie kan de oplossing verder uit beeld raken. Advies nodig over uw letselschadezaak? Neem dan vandaag nog contact op met Trias Legal!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40