Trias Legal legt uit: verschillende vormen van aansprakelijkheid

Home > Nieuws > Trias Legal legt uit: verschillende vormen van aansprakelijkheid

Trias Legal legt uit: verschillende vormen van aansprakelijkheid

Heeft u schade opgelopen? Als een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op schadevergoeding. Ons rechtssysteem kent echter een aantal verschillende vormen van aansprakelijkheid, met steeds andere regels en voorwaarden. Trias Legal is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade en zet in dit artikel de verschillende soorten aansprakelijkheid op een rij.

Er zijn twee algemene vormen van aansprakelijkheid, namelijk contractuele aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid is aansprakelijkheid die optreedt als er een wettelijke norm wordt geschonden, waardoor (letsel)schade ontstaat. Een voorbeeld is verkeersaansprakelijkheid, waarbij de veroorzaker van een ongeval een wettelijke norm uit de Wegenverkeerswet heeft geschonden en een ander daarbij schade heeft berokkend. Deze normschending noemen we een onrechtmatige daad (art. 6:102 BW). De pleger van een onrechtmatige daad dient de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst. Een voorbeeld is medische aansprakelijkheid, waarbij een arts schade toebrengt aan zijn patiënt en daarbij de behandelingsovereenkomst heeft geschonden. Eventuele (letsel)schade die daardoor ontstaat kan de benadeelde vorderen op de veroorzaker. Er wordt dan gesproken van wanprestatie (art. 6:74 BW). De pleger van een wanprestatie dient de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Risicoaansprakelijkheid

Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is risicoaansprakelijkheid, omdat deze niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde hoedanigheid.

Risicoaansprakelijk zijn bijvoorbeeld ouders voor de onrechtmatige gedragingen van hun kinderen onder de veertien jaar oud (artikel 6:169 lid 1 BW). En dat geldt ook voor werkgevers voor de fouten van werknemers, als het gedrag van de werknemer deel uitmaken van de overeengekomen werkzaamheden (artikel 6:170 BW). Of de eigenaar van een woning of een bedrijfspand, als door een gebrek aan het pand een ander schade lijdt (artikel 6:174 BW) en de beheerder van een weg, als door een gebrek aan die weg een ander schade lijdt (artikel 6:174 BW). Tot slot is risicoaansprakelijk de eigenaar van een dier, als deze schade aan een ander toebrengt (artikel 6:179 BW).

Trias Legal helpt!

Heeft u schade opgelopen door toedoen van een ander, en wilt u uw schade op de wederpartij verhalen? Dan is het verstandig om gespecialiseerde juridische hulp in te schakelen.

Trias Legal staat voor u klaar! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40