Werkgever aansprakelijk voor val werkneemster na werktijd/sluitingstijd

Home > Blog > Werkgever aansprakelijk voor val werkneemster na werktijd/sluitingstijd

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Op 21 mei 2019 heeft het Gerechtshof in Den Haag de Aldi als werkgever aansprakelijk geacht voor de val van een werkneemster die na haar werktijd, tevens sluitingstijd, is uitgegleden over een natte vloer en letsel opliep.

Gleed uit en kwam ten val.

Wat is er gebeurd?

In deze zaak heeft de betreffende werkneemster na haar werktijd, tevens sluitingstijd van de Aldi om 19.00 uur, de vloer gedweild nadat een klant een pot erwten/wortels had laten vallen. Tevens heeft de werkneemster privé boodschappen gedaan voor haar eigen gebruik en liep na het afrekenen over de natte vloer die zij 10 minuten daarvoor zelf had schoongemaakt. Hierdoor gleed zij uit en kwam ten val met letsel als gevolg. De werkneemster heeft zich daarna ziekgemeld en heeft medische behandelingen gevolgd voor haar letsel. De werkneemster heeft haar werkgever Aldi aansprakelijk gesteld, maar deze is door Aldi afgewezen. Hierop heeft de werkneemster zich gewend tot de kantonrechter.

Overwogen dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden.

Wat oordeelde de rechtbank?

De werkneemster heeft de kantonrechter verzocht te bepalen dat Aldi aansprakelijk is voor de ten gevolge van het ongeval door haar geleden en nog te lijden schade. De kantonrechter heeft overwogen dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden in de uitoefening van haar werkzaamheden en dat er evenmin sprake is van een schending van de zorgplicht door de werkgever, dan wel van een gebrekkige opstal of van onrechtmatige daad jegens werkneemster. Volgens de kantonrechter is er sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De werkneemster was het niet eens met de kantonrechter en heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

Direct contact met Trias Legal
advocaat
?

Bel ons en wij helpen u verder: 010-799 70 40

Geen sprake van enig opzet.

Wat oordeelde het hof?

Het hof stelt voorop dat een werknemer die op grond van artikel 7:658 lid 2 BW-schadevergoeding vordert, zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Als vaststaat dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat hij de in artikel 7:658 lid 1 BW bedoelde zorgverplichting is nagekomen.

Het hof stelt voorop dat zowel het begrip ‘werkzaamheden’ als het begrip ‘werkplek’ ruim moet worden opgevat. Verder bepaalt artikel 3.2 van het Arbobesluit dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig (moeten) kunnen worden verlaten. De Aldi kan in deze gezien worden als een lokaal/werkplek/arbeidsplaats in de zin van artikel 7:658 BW en artikel 3.2 van het Arbobesluit. Ook was dit een werkplek waar Aldi zeggenschap over had, in die zin dat zij aanwijzingen kon geven over de staat en toestand daarvan. Daarnaast geldt dat de werkneemster die dag aanwezig was voor het verrichten van haar werkzaamheden als caissière. Als ervan wordt uitgegaan dat zij na afronding van haar werkzaamheden en na sluitingstijd boodschappen heeft gedaan, hetgeen haar door Aldi ook was toegestaan, dan geldt dat zij die boodschappen op haar werkplek heeft gedaan. Tevens geldt dat zij die boodschappen in ieder geval heeft gedaan voordat zij het filiaal, na afronding van haar werkzaamheden die dag, had verlaten. Het hof is van oordeel dat deze handelingen zo nauw in relatie staan tot de werkneemsters dienstverband bij Aldi en de uitoefening van haar werkzaamheden op de werkplek, welke werkplek zij die dag nog niet had verlaten, dat het ongeval gezien kan worden als een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden.

In aansluiting op artikel 3.2 van het Arbobesluit waarin is bepaald dat de arbeidsplaats ook veilig moet kunnen worden verlaten, rust volgens het hof op Aldi de zorgplicht voor haar werknemer totdat zij de werkplek na afronding van haar werkzaamheden heeft verlaten. Ook is er volgens het hof geen sprake van enige opzet of roekeloosheid aan de zijde van de werkneemster.

Aansprakelijk gesteld.

Conclusie

Gelet op de voorgaande overwegingen heeft het hof verklaard dat de Aldi aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden schade van de werkneemster.

Wij helpen u verder.

Soortgelijke situatie meegemaakt?

Zit u in een soortgelijke situatie en wilt u weten wat uw opties zijn? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Wij leggen u graag onze werkwijze uit en onze experts begeleiden uw schadeclaim voor uw letselschade. Wij helpen u graag verder!

Wij helpen u graag!

Trias Legal is een onafhankelijk legal kantoor gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een speciale focus op het letselschaderecht.

+31(0)10 799 70 40

info@triaslegal.nl Dringende gevallen 24/7 uur bereikbaar.

Terugbelverzoek
Gelieve enkel nummers
Direct contact met een advocaat?

Bel ons en wij help u: 010-799 70 40