Tag

Bedrijfsongeval
Onlangs heeft de Rechtbank Oost-Brabant in een zaak waarin een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden de hoofdaannemer aansprakelijk geacht op grond van artikel 7:658 lid 4 BW jegens (ingehuurde) arbeidskracht van een onderaannemer..
Read More
Het Gerechtshof in Den Haag de Aldi als werkgever aansprakelijk geacht voor de val van een werkneemster die na haar werktijd, tevens sluitingstijd, is uitgegleden over een natte vloer en letsel opliep..
Read More
De Rechtbank Rotterdam heeft een uitzendbureau aansprakelijk geacht voor een bedrijfsongeval, waarbij een werknemer met zijn arm in een kolomboormachine is terechtgekomen..
Read More